Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MA Seminar

General data

Course ID: WH-FP-II-2-Sem.mgr-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MA Seminar
Name in Polish: Seminarium magisterskie
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 8.00 OR 7.00 OR 9.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP2_W01

FP2_W02

FP2_W03

FP2_W22

FP2_W20

FP2_U02

FP2_U03

FP2_U04

FP2_U10

FP2_K02

FP2_K03

FP2_K04


Short description: (in Polish)

Metodyka pisania pracy magisterskiej; konsultacje; dyskusje.

Full description: (in Polish)

Celem seminarium jest pomoc w stworzeniu pracy magisterskiej, co odbywa się głównie poprzez konsultacje i dyskusje nad przedstawianymi fragmentami powstających prac.

Bibliography: (in Polish)

Bibliografia związana z tematyką rozpraw.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- ma uporządkowaną wiedzę o kryteriach periodyzacji

literatury powszechnej, zna kanoniczne i najnowsze dzieła literatury światowej, metody analizy i interpretacji, ich konteksty kulturowe oraz dorobek krytyczny im poświęcony

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W07

H1A_W02

- posiada uporządkowaną wiedzę na temat literatury i kultury

antycznej oraz wywodzącej się z niej terminologii humanistycznej, a także zna język łaciński na poziomie podstawowym

H1A_W03

H1A_W05

H1A_W07

H1A_W02

- zna współczesne metody analizy zjawisk językowych, rozpoznaje różne paradygmaty badawcze językoznawstwa, stosuje wybrane metody analizy, interpretacji i problematyzowania zjawisk językowych

FP1_W20

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych.

H1A_U01

H1A_U07

H1A_U08

- umie,kierując się wskazówkami naukowego opiekuna, w

sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe i rozwijać kompetencje badawcze

H1A_U03

H1A_U04

- samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego w celu odsłonięcia jego znaczeń, aksjologicznych horyzontów, kontekstowych odniesień do tradycji literackiej i kulturowej, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

H1A_U04

H1A_U05

- potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi zgodnie ze studiowanymi specjalnościami, by przeprowadzić analizę i interpretację przedmiotowego dzieła w celu odsłonięcia jego znaczeń, społecznych uwikłań i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

H1A_U04

H1A_U05

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

H1A_K05

- ma świadomość roli wiedzy o kulturze, języku i literaturze w budowaniu tożsamości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym

H1A_K06

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywny udział w seminarium.

Practical placement: (in Polish)

Zgodne z podjętymi specjalizacjami.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Group instructors: Dominika Budzanowska-Weglenda, Beata Garlej, Jacek Kopciński, Anna Kozłowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia seminaryjne online. Cotygodniowe konsultacje indywidualne.

Full description: (in Polish)

Konsultacje indywidualne poświęcone tematyce rozprawy magisterskiej i technikom pisania pracy.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podawana podczas zajęć.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Obecność obowiązkowa.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Magdalena Bober-Jankowska, Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Wojciech Kudyba, Joanna Zajkowska
Group instructors: Dorota Kielak, Krzysztof Koehler, Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Wojciech Kudyba
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Krzysztof Koehler, Anna Kozłowska, Małgorzata Majewska, Magdalena Saganiak, Anna Szczepan-Wojnarska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Seminar - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)