Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Questions in Edition of the 20th Century Polish Literature

General data

Course ID: WH-FP-SP-I-3-EdytXX
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Questions in Edition of the 20th Century Polish Literature
Name in Polish: Problemy edytorskie literatury XX wieku
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FP1_W05

FP1_W09

FP1e_W18

FP1e_U06

FP1e_K02

FP1e_K04


Short description:

Level of the course: advanced

Objectives of the course:

to acquaint students with basic issues of editing the literature of the twentieth century. Demonstration of acquired skills to self-develop the editing of a literary text.To know the history of publishing selected literary works of the twentieth century.

Prerequisites: Completion of all previous course of editorial.

Bibliography: (in Polish)

Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej oraz literatura wskazana w sylabusie.

Pomocne opracowania ogólne i leksykon:

R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

D.C. Greetham, Theories of the Text, New York 1999.

D.C. Greetham, Textual Scholarship. An Introduction, New York 1994.

Scholarly Editing. A Guide to Redearch, ed. D.C. Greetham, New York 1995.

A Lexicon of Scholarly Editing, https://lexiconse.uantwerpen.be

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Celem zajęć jest poszerzenie teoretycznej i praktycznej wiedzy edytorskiej studentów: dyskusja nad dotychczasowymi ustaleniami i osiągnięciami polskich wydawców naukowych, omówienie edycji wybranych dzieł dwudziestowiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem utworów o skomplikowanej sytuacji tekstologicznej, dyskusja nad nowymi perspektywami rozwoju edytorstwa naukowego, a także ćwiczenia praktyczne związane z opracowaniem rękopisów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia:

-obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się dwie nieobecności w semestrze)

-terminowe złożenie i zaliczenie pracy pisemnej.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Kołodziej, Monika Myszor-Ciecieląg, Joanna Zajkowska
Group instructors: Monika Myszor-Ciecieląg
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Łukasz Cybulski, Joanna Zajkowska
Group instructors: Łukasz Cybulski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)