Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

20th Century Polish History and Culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-20thCentHisCu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: 20th Century Polish History and Culture
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

During lectures students will have a chance to familiarise with the Polish history and culture in the 20th century, its international and national contexts. Students will gain knowledge about the major historical events and figures, as well as important works of literature, film and music. Classes will also include reading and analysing various literary texts by contemporary writes. At the end of the course students will have an understanding of cultural and historical process in Poland and the region in the 20th century, will be able to identify key dates, figures and movements and will be able to analyse modern Polish literature with references to the past achievements.

Pełny opis:

During lectures students will have a chance to familiarise with the Polish history and culture in the 20th century, its international and national contexts. Students will gain knowledge about the major historical events and figures, as well as important works of literature, film and music. Classes will also include reading and analysing various literary texts by contemporary writes. At the end of the course students will have an understanding of cultural and historical process in Poland and the region in the 20th century, will be able to identify key dates, figures and movements and will be able to analyse modern Polish literature with references to the past achievements.

1.Poland 1900 – Historical and Political Contexts

2.The Young Poland – Decadence, Modernism, Symbolism

3-4. Polish Pre-War Cinema (2 lectures)

5. Literature in 1920s and 1930s

6-7. Polish Nobel Prize Winners in Literature – history and text analysis (2 lectures)

8. Poland After 1945 – Brief Overview

9. Censorship, Polish Underground Publishing, Jerzy Giedroyc and Kultura

10. Post-War Cinema

11. Famous Polish Documentaries and Documentary Film Directors

12. Visit to the National Museum in Warsaw

13. Polish Pop Music

13. Popular literature after 1989: crime and romance

14. Final exam – discussion on various topics related to and inspired by the problems discussed in class

Literatura:

Jerzy Lukowski, Hubert Zawadzki,A Concise History of Poland (Cambridge Concise Histories), Cambridge, 2006

Czeslaw Milosz, The History of Polish Literature, (Updated edition 2nd ed. Edition), University of California Press, 1983

Metody i kryteria oceniania:

Attendance, active participation in class discussions

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)