Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Drama of Eurypides

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-DramaEurypid
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Drama of Eurypides
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Opis w języku kursu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Introduction to Euripidean drama. Subjects discussed will cover dramatic technique, use of entrances/exits, use of chorus, ideology, civic aspect, plot structure, intter(con)textuality, gender ideology, etc.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Euripides: the traditional image

Innovations in plot and technique

'Melodrama' and tragedies eis agathon (Electra, IT, Helena)

Euripides' alleged misogyny (Medea, Cressae, etc.)

Classical vs. pisodic structure (Medea, Hippolytus, Andromache, Troades)

Political ideology and actuality (Supplices, Heraclidae, Erechtheus, Heracles)

Intertextual matters (Orestes, Phoenissae, Electra)

Pessimism (Orestes)

Atheism (Bacchae)

Reception in contemporary culture (Aristophanes)

Literatura: (tylko po angielsku)

Euripides, edited and translated by D. Kovacs, Loeb Classical Library, Cambridge, Ma. 1994-

Euripides, Fragments, edited and translated by C. Collard and M. Cropp, Loeb Classical Library, Cambridge, Ma. 2007-2008

Fundamental studies:

D.J. Mastronarde The Art of Euripides, Cambridge 2010

M. Hose Euripides, Munich 2008

A.N. MIchelini Euripides and the Tragic Tradition, Wisconsin 1987

D. J. Conacher Euripidean Drama , Toronto 1967

T.B.L. Webster The Tragedies of Euripides, London 1967

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

At the close of the course student will possess basic knowledge of classical Attic drama with particular emphasis on Euripides. S/he will also be able to discuss some problems related to the individual character of Euripidean drama, such as literary innovation, concepts of justice, godhood, civic ideology, dramatic technique, character construction, religious dimension of tragic drama, etc.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Oral examination.

Two questions: one concerning drama of choice, the other - some general issues

5: student capable of fluently discussing both the general and specific issues with references to secondary literature not mentioned in the syllabus or handouts

4: student capable of discussing both general and specific issues but with bno references to anything beyond the basic literature

3. student capable to indicate chief traits of Euripidean poetry with emphasis on the general.

for 3.5/4.5 student displays some awareness of the existing academic works but no closer acquaintance with these

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

Not applicable

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)