Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język polski B1/B2 dla cudzoziemców semestr II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-POL-B1/B2-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: język polski B1/B2 dla cudzoziemców semestr II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Wszystkie przedmioty językowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Pełny opis:

1. Człowiek (uczucia, emocje, upodobania)

2. Rodzina (relacje rodzinne, konflikty międzypokoleniowe)

3. Życie prywatne (życie towarzyskie)

4. Czas wolny (hobby, angażowanie się w życie kulturalne)

5. Sport (dyscypliny sportowe, imprezy sportowe, kontuzje, doping)

6. Mieszkanie (wynajmowanie pokoju, mieszkania)

7. Podróże (atrakcje turystyczne, wycieczki)

8. Edukacja (system edukacji w Polsce, środowisko uniwersyteckie)

9. Praca (poszukiwanie pracy, tendencje na polskim rynku pracy)

10. Żywienie (lokale gastronomiczne, przygotowanie potraw)

11. Zdrowie (zdrowy styl życia)

12. Środowisko naturalne (problemy ekologiczne)

13. Kultura (wybitni Polacy w dziedzinie literatury, sztuki, nauki, muzyki itp.)

Na podst.: Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, red. I. Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turek, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2016.

Literatura:

K. Dembińska, K. Fastyn-Pleger, A. Małyska, Gramatyka dla praktyka. Czasownik, seria Aktualizacje, Postdam 2021.

M. Januszewicz, Pisz po polsku!, Jelenia Góra 2021.

P. Chechłacz, E. Komorowska, M. Kowalska, E. Maślankiewicz-Pagacz, V. Neszew, M. Olechowska, K. Rosińska, M. Siembida, B1-Piszę, mówię i zdaję!, Warszawa 2020.

K. Fastyn-Pleger, M. Ułańska, K. Dębińska, A. Małyska, Gramatyka dla praktyka. Fleksja i słownictwo, wyd. Kolegium Języka i Kultury Polski, seria Aktualizacje, Postdam 2017.

E. Lipińska, Z polskim na Ty, Universitas, Kraków 2006.

E. Lipińska, Pisać jak z nut, Universitas, Kraków 2016.

P. Garncarek, Czas na czasownik, Universitas, Kraków 2006.

A. Madeja, B. Marcinek, Polski mniej obcy, Katowice 2007.

E. Lipińska, Nie ma róży bez kolców, Universitas, Kraków 2010.

E. Lipińska, Umiesz? Zdasz!, wyd. Universitas, Kraków 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zaliczeniu poziomów B1, B2 student potrafi uzasadnić swoją opinię, przytaczając odpowiednie argumenty, aktywnie uczestniczyć w dyskusji (tematy ogólne, wybrana tematyka specjalistyczna). Student nabywa kompetencji językowych, umożliwiających swobodne przedstawienie samodzielnie opracowanego materiału w formie ustnej oraz pisemnej.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu każdego semestru student przystępuje do napisania testu końcowego.

Kryteria oceny testu końcowego (część pisemna):

90-100% = 5,0

80-90% = 4,5

75-79% = 4,0

71-74% = 3,5

60-70% = 3,0

poniżej 60% - nie żal.

Ocena końcowa = średnia ocen ze wszystkich zadań (ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych, krótkich i długich form pisemnych), które są regularnie zamieszczane przez prowadzącego na platformie Moodle + test końcowy (część ustna, część pisemna) + brak nieusprawiedliwionych nieobecności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Vira Neszew
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Vira Neszew, Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)