Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin in Cultural Contexts

General data

Course ID: WH-KU-I-1-JlacwKOn-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin in Cultural Contexts
Name in Polish: Język łaciński w kontekstach kulturowych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Full description: (in Polish)

Nauka języka łacińskiego od podstaw z uwzględnieniem europejskich i polskich kontekstów kulturowych.

Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych wiadomości wstępnych o języku łacińskim, alfabecie, wymowie, akcentowaniu, morfologii i składni oraz poznanie najważniejszych dzieł literatury łacińskojęzycznej (oryginały i tłumaczenia) i ich kontekstów kulturowych.

W trakcie zajęć podawane są także podstawowe informacje o etymologii i wpływie języka łacińskiego na języki nowożytne (Latina viva). Część teoretyczna wzbogacona jest licznymi ćwiczeniami oraz lekturą wybranych autorów rzymskich, europejskich i polskich.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

- Student zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03).

- Student zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości (KU1_W08).

- Potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student otrzyma ocenę 5, jeśli:

- doskonale zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej i ich znaczenie dla aktualnego kształtu rzeczywistości społeczno-kulturowej (KU1_W03).

- dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości (KU1_W08).

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08).

Student otrzyma ocenę 4, jeśli:

- w dobrym stopniu zna chrześcijańskie i śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości (KU1_W08).

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08).

Student otrzyma ocenę 3, jeśli:

- wymienia w stopniu zadowalającym śródziemnomorskie źródła kultury europejskiej oraz najwybitniejsze arcydzieła kultury polskiej i światowej (KU1_W03);

- w stopniu zadowalającym zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości (KU1_W08).

- potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie (KU1_U08).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Julia Krauze
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ETCS (1,5 p - łącznie 45 godz.):

- udział w zajęciach – 30 godzin

- przygotowanie do zajęć – 5 godzin

- przygotowanie do kolokwium - 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu - 5 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Julia Krauze
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ETCS:


- 1 pkt ETCS - udział w zajęciach – 30 godzin

- 0,5 pkt ETCS - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów naukowych, wykonywanie ćwiczeń i zadań na platformie Moodle, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego) - 10 godzin


Łącznie - 40 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Julia Krauze, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Julia Krauze
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) Opis ETCS:


- 1 pkt ETCS - udział w zajęciach – 30 godzin

- 0,5 pkt ETCS - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, lektura tekstów naukowych, wykonywanie ćwiczeń i zadań na platformie Moodle, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego) - 10 godzin


Łącznie - 40 godzin

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)