Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Main Questions of Contemporary Aesthetics

General data

Course ID: WH-KU-II-2-ProbEst-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Main Questions of Contemporary Aesthetics
Name in Polish: Główne problemy estetyki współczesnej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Nie dotyczy

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża główne zagadnienia estetyki współczesnej w oparciu o teorię explicite - skupiającą się na tekstach z dziedziny estetyki oraz uwzględnia genezę tejże nauki. Kurs obejmuje historię myśli estetycznej wraz z jej głównymi przedstawicielami - Ingardenen, Sepanmaaą, Tatarkiewiczem, Welshem, Sartrem, Dufrennem. Przybliża studentom kwestie multidyscyplinarności w ujęciu estetyki XX wieku oraz jej uniezależnienie się od filozofii i nauk o sztuce. W toku kursu studenci poznają zagadnienia systemów filozoficznych, filozofów i teoretyków sztuki, które stanowiły genezę myśli estetycznej. Podwalinę metodologiczną wykładu stanowi prezentacja i wyjaśnienie głównych kwestii związanych z aparatem naukowym estetyki - przeżycia estetycznego, najważniejszych systemów estetycznych, metod badawczych estetyki. Studenci zapoznani są z kwestiami antyestetyki i antysztuki oraz związanym z nimi aparatem pojęciowym. Omawiane są definicje artysty i dzieła sztuki w ujęciu proponowanym przez estetyków. Kurs analizuje również kwestie związane estetyką współczesną takie jak ekoestetyka, estetyka informacyjna czy estetyka konsumencka.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KU2_W02 student ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badań nauk humanistycznych w obszarze estetyki i wybranych nauk społecznych w oparciu o ogólną metodologię nauk.

KU2_W04 student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat teorii estetyki oraz jej rozwoju i miejsca w kulturze.

KU2_K01 student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy z zakresu estetyki.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

ocena bardzo dobra: student bez problemów omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając poprawnie z nabytego aparatu pojęciowego. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi globalnie wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Swój wywód opiera o merytorycznie dobrane przykłady.

ocena dobra: student omawia kwestie poruszane na wykładzie, korzystając z nabytego aparatu pojęciowego z nielicznymi uchybieniami. Zna i rozumie najważniejsze ujęcia estetyki, jej przedstawicieli. Potrafi wyjaśnić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Rozumie sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Wywód może być oparty o przykłady z zajęć.

ocena dostateczna: student omawia najważniejsze kwestie poruszane na wykładzie, wykorzystanie aparatu pojęciowego stanowi duży problem. Zna wybrane ujęcia estetyki oraz selektywnie przywołuje najważniejszych przedstawicieli. Potrafi częściowo omówić miejsce estetyki i antyestetyki w badaniach nad sztuką współczesną. Zna sposoby badań estetycznych i różne ujęcia metodologiczne. Ma trudności w oparciu wywodu o merytorycznie właściwe przykłady.

Practical placement: (in Polish)

n/d

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Anna Wiśnicka
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład prezentuje główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji explicite, skupiając się na teorii myśli.

UWAGA

w przypadku nauki zdalnej, w polu strona www podany zostanie link do zespołu MS Teams

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża główne zagadnienia estetyki współczesnej w oparciu o teorię explicite - skupiającą się na tekstach z dziedziny estetyki oraz uwzględnia genezę tejże nauki. Kurs obejmuje historię myśli estetycznej wraz z jej głównymi przedstawicielami - Ingardenen, Sepanmaaą, Tatarkiewiczem, Welshem, Sartrem, Dufrennem. Przybliża kwestie multidyscyplinarności w ujęciu estetyki XX wieku oraz jej uniezależnienie się od filozofii i nauk o sztuce. W toku kursu omawiane są zagadnienia systemów filozoficznych, filozofów i teoretyków sztuki, które stanowiły genezę myśli estetycznej. Podwalinę metodologiczną wykładu stanowi prezentacja i wyjaśnienie głównych kwestii związanych z aparatem naukowym estetyki - przeżycia estetycznego, najważniejszych systemów estetycznych, metod badawczych estetyki. Poruszane są również kwestie antyestetyki i antysztuki oraz wiązany z nimi aparat pojęciowy. Omawiane zostają definicje artysty i dzieła sztuki w ujęciu proponowanym przez estetyków. Kurs przybliża również kwestie związane estetyką współczesną takie jak ekoestetyka, estetyka informacyjna, feministyczna czy estetyka konsumencka.

Bibliography: (in Polish)

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Maria Gołaszewska, Odbiorca sztuki jako krytyk, Kraków 1967.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Krystyna Wilkoszewska [red.], Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce, Kraków 2007 [wybór tekstów]

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS - 4 ECTS = 120h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

2 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład prezentuje główne problemy estetyki współczesnej z perspektywy konstatacji explicite, skupiając się na teorii myśli.

Full description: (in Polish)

Wykład przybliża główne zagadnienia estetyki współczesnej w oparciu o teorię explicite - skupiającą się na tekstach z dziedziny estetyki oraz uwzględnia genezę tejże nauki. Kurs obejmuje historię myśli estetycznej wraz z jej głównymi przedstawicielami - Ingardenen, Sepanmaaą, Tatarkiewiczem, Welshem, Sartrem, Dufrennem. Przybliża studentom kwestie multidyscyplinarności w ujęciu estetyki XX wieku oraz jej uniezależnienie się od filozofii i nauk o sztuce. W toku kursu studenci poznają zagadnienia systemów filozoficznych, filozofów i teoretyków sztuki, które stanowiły genezę myśli estetycznej. Podwalinę metodologiczną wykładu stanowi prezentacja i wyjaśnienie głównych kwestii związanych z aparatem naukowym estetyki - przeżycia estetycznego, najważniejszych systemów estetycznych, metod badawczych estetyki. Studenci zapoznani są z kwestiami antyestetyki i antysztuki oraz związanym z nimi aparatem pojęciowym. Omawiane są definicje artysty i dzieła sztuki w ujęciu proponowanym przez estetyków. Kurs analizuje również kwestie związane estetyką współczesną takie jak ekoestetyka, estetyka informacyjna czy estetyka konsumencka.

Bibliography: (in Polish)

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.

Maria Gołaszewska, Estetyka współczesności, Kraków 2001.

Maria Gołaszewska, Odbiorca sztuki jako krytyk, Kraków 1967.

Mario Perniola, Estetyka współczesna. Panorama ogólna, Kraków 2018.

Umberto Eco, Historia Piękna, Warszawa 2018.

Umberto Eco, Historia Brzydoty, Warszawa 2018.

Krystyna Wilkoszewska [red.], Wizje i re-wizje : wielka księga estetyki w Polsce, Kraków 2007 [wybór tekstów]

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Dorota Dąbrowska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Group instructors: Anna Wiśnicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) OPIS ECTS - 4 ECTS = 120h

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS - lektura

2 ECTS - przygotowanie do egzaminu

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Wymagania wstępne: (in Polish)

n/d

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)