Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Marketing in Culture

General data

Course ID: WH-KU-SP-I-2-MarKult
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Marketing in Culture
Name in Polish: Marketing w kulturze
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

-KU1_W07

-KU1_W15

-KU1_W16

-KU1_U04

-KU1_U05

-KU1_K02

-KU1_K03


Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: wprowadzenie w problematykę marketingu, przedstawienie zasad orientacji marketingowej w instytucjach kultury, wyróżnienie i omówienie specyficznych cech działalności marketingowej na rynku kultury, zdefiniowanie marketingu strategicznego, analizy marketingowej budowanie marki, prezentacja i analiza konkretnych przykładów.

Full description: (in Polish)

Na zajęciach student zdobywa wiedzę z zakresu szeroko pojętego marketingu w kulturze oraz różnic między marketingiem kultury a marketingiem stosowanym na rynku biznesowym; podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze strategie marketingowe oraz narzędzia marketingowe wykorzystywane na rynku kultury; zdefiniowane zostaną m.in.: pojęcie marketingu mix. analizy marketingowej, komunikacji marketingowej, marketingu relacji, budowania wizerunku; omówione zostaną przykłady zastosowania instrumentów marketingu przez polskie instytucje kultury.

Bibliography: (in Polish)

Kotler O. (1999), Kotler o marketing, Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.

Kotler O. (2005), Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań.

Obłój K. (1998), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.

Podstawka K. (1997), Marketing praktyczny, Kluczowe elementy, Promar, Rzeszów.

Hagoort G. (1998) Przedsiębiorczość w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Drucker P.(2005), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.

Ollins W.(2010), Podręcznik brandingu, Instytut Marki Polskiej, Warszawa

Hereźniak M (2010), Marka narodowa, PWE, Warszawa

Zarządzanie w kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, t.IV

Nowacka A., Nowacki R., Podstawy marketingu, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009

Dussel M., Marketing w praktyce, Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2009

Stawarz, Content marketing po polsku, PWN, 2017

J. Falls, E. Deckers, Media społecznościowe bez ściemy, Onepress, 2013

P. Tkaczyk, Zakamarki marki, Wydawnictwo Helion, 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student po semestrze zajęć:

- Ma szczegółową wiedzę na temat wykorzystania narzędzi marketingowych na rynku kultury;

- Posiada znajomość narzędzi, potrzebnych do przygotowania kampanii promocyjnych, wizerunkowych, społecznych etc.

- Potrafi pracować w zespole osób, które mają przeanalizować studium przypadku lub przygotować autorski grupowy projekt, wnosząc swój wkład do realizowanego zadania;

4 punkty ECTS

60 h 2 ECTS - uczestnictwo w zajęciach

30 h 1 ECTS - praca własna studenta (przygotowywanie prezentacji na wybrany temat, udział w konsultacjach, aktywny udział podczas zajęć)

30 h 1 ECTS- przygotowanie projektów zaliczeniowych

suma 120h = 4 ECTS

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)