Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Media Workshop for Film Criticism

General data

Course ID: WH-KU-SP-II-1-Krytyk
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Media Workshop for Film Criticism
Name in Polish: Warsztat medialny krytyki filmowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

KU2_W01

KU2_U03

KU2_K08

MK-spec2_W04

MK-spec2_U02

MK-spec2_K01

F-spec2_W19

F-spec2_U03

F-spec2_K04

Short description:

The main objective of this course is to familiarize students with current forms of film criticism present in contemporary mass-media: review, pamphlet, polemic, feuilleton, interview. The practical part of the course is an attempt at self-expression in selected forms as well as the joint discussion and evaluation of students' work in the classroom.

Full description:

The main objective of this course is to familiarize students with current forms of film criticism present in contemporary mass-media: review, pamphlet, polemic, feuilleton, interview. Joint analysis of radio, television interviews, online columns, reviews posted on blogs, online forums, social networking sites, in newspapers and trade - aims to give specifics of today's multimedia workshop criticism, whose activity can not be limited to writing newspaper articles. The practical part of the course is an attempt at self-expression in selected forms as well as the joint discussion and evaluation of students' work in the classroom.

Bibliography:

Bibliography:

David Bordwell, Kristin Thompson Krytyka filmowa: przykładowe analizy. W: ciż: Sztuka filmowa, wprowadzenie. Warszawa 2011, ss. 444-514.

Michał Chaciński, Parę pytań początkujących praktyków. W: Biblia dziennikarstwa. Red. A. Skowron i A. Niziołek. Kraków 2010.

Anna Bielak i Rafał Syska Wszyscy jesteśmy krytykami, EKRANy, nr 6 (10) / listopad 2012.

Manifest krytyki filmowej

David Bordwell, Kinofilska krytyka a uniwersyteckie filmoznawstwo, EKRANy, nr 6 (10) / listopad 2012.

Mateusz Werner, Kilka uwag o krytyce filmowej. W: Kino ze znakiem jakości, pod red. Anny Osmólskiej-Mętrak, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2011.

Bolesław Michałek, Kino naszych czasów. Warszawa 1972, rozdz. Tęsknoty artystyczne, s.141-160.

Bolesław Michałek, Czy istnieje krytyka? I po co?, „Kino” nr 1993/11.

Jerzy Płażewski , Gderanie dinozaura. „Kino”nr 1996/3.

Grzybowski M. (2013). Zawód krytyka filmowego umiera. (rozmowa z M. Bursztą i K. Sulej) http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/854097,Zawod-krytyka-filmowego-umiera (dostęp: 09.09.2014).

Stanisław Liguziński, Wideoesej. Zapiski na marginesach, EKRANy, nr 6 (10) / listopad.

Konrad Klejsa, A film-like thing, czyli o tym jak zjawiska filmopodobne utrudniają odpowiedź na pytanie »co to jest film«? W: Kino po kinie, red. Andrzej Gwóźdź, Warszawa 2010, s. 33-59

H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2007.

Fras J., Podstawy identyfikacji typologii wypowiedzi w mediach masowych. W: Kulczycki E., Wendland M. (red), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań 2012.

Wolny-Zmorzyński K., Furman W. Internetowe gatunki dziennikarskie. Warszawa2010.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język. Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. The aim of the course is to provide knowledge about the specifics of the contemporary media with particular emphasis on their use in the practice of film journalism.

2. Participant activities will improve the ability to critically assess the quality of sources of information and its analysis and evaluation in the course of independently carried out research for the tasks performed during the workshop.

3. Participation in the workshop helps students improve their competence in the field of active and critical participation in the current cultural life, with particular emphasis on the critical reception of audio-visual phenomena.

Assessment methods and assessment criteria:

Attendance (no more than two absences in a semester), term paper, class participation, homeworks.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)