Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Analiza porównawcza mediów

General data

Course ID: WH-KUZ-I-2-AnPorMed
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Analiza porównawcza mediów
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

culture and religion studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student powinien: uczestniczyć biernie w kulturze współczesnej i posiadać podstawową wiedzę z zakresu teorii literatury i petyki intersemiotycznej.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest wypracowanie narzędzi potrzebnych do intermedialnej analizy tekstów kultury.

Full description: (in Polish)

Zakres zajęć:

1., 2. Podstawowe zagadnienia z zakresu komparatystyki

3. Literatura w przekładzie intersemiotycznym (Literatura w teatrze [Powieść – scenariusz – inscenizacja])

4. Słowo i przedmiot (strefa przekształceń metaforycznych na gruncie sztuk audiowizualnych

5., 6. Słowo a obraz (malarstwo i literatura, fotografia i literatura)

7., 8. Słowa w przestrzeni (liberatura, mowa sceniczna)

Bibliography: (in Polish)

A. Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst, Kraków 2005 [fragmenty].

A. Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013 [fragmenty].

A. Hejmej, Tekst intermedialny – reżyserowanie rzeczywistości, [w:] Komparatystyka. Studia literackie – studia kulturowe, Kraków 2013.

M. Henrykowski, Adaptacja jako przekład intersemiotyczny, „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20.

H. Jurkowski, Przemiany iknosfery. Wizualne konteksty sztuki teatru, Wrocław 2009 (fragmenty).

E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010.

M. Koszowy, Słowo w kadrze: literatura i fotografia: fotografia i literatura, „Rocznik Komparatystyczny” nr 5, 249-263.

J. Limon, Agnieszka Żukowska, Amalgamaty sztuki, 2010 [fragmenty]

J. Limon, Brzmienie czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej, 2011 [fragmenty]

D. Lisak-Gębala, Polska eseistyka o malarstwie i fotografii od 2. połowy XX wieku w świetle rozważań nad esejem jako formą (pisarstwa, poznania, doświadczania…), „Przestrzenie Teorii”, 2014, nr 22, s. 55-69.

D. Łarionow, Laboratorium form, czyli o scenografii polskiej 1945-2020, [w:] W labiryncie przestrzeni i obrazów, red. D. Buchwald, D. Kosiński, Warszawa 2020.

M. Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk pięknych, przeł. W. Jekiel, Warszawa 1981.

M. Poprzęcka, Porównawcze badania sztuki i literatury, [w:] Literatura a malarstwo – malarstwo a literatura. Panorama polskich koncepcji badawczych XX w., wybór i red. G. Królikiewicz, O. Płaszczewska, I. Puchalska, M. Siwiec, słowo wstępne – Grażyna Królikiewicz, Kraków 2009.

B. Uspienski, Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki, Przeł. Z. Zaron. [w:] Semiotyka kultury. Red. M. R. Mayenowa, E. Janus. Warszawa 1977.

Materiał do analizy:

J. Jarocki, Kosmos

A. Wajda, Zbrodnia i kara

K. Warlikowski, Burza.

S. Czycz, ARW

A. Stasiuk, Jadąc do Babadag

T. Tryzna, Taniec w skorupkach

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student kończąc ćwiczenia:

KU1_W02 - rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna

wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_U03 - potrafi korzystać z zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w celu uzyskania wartościowych informacji i

źródeł niezbędnych do rozwiązania problemu badawczego z obszaru

kulturoznawstwa i nauk o kulturze.

KU1_U08 - potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą,

uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także

działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc

kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

ECTS - 2 punkty

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie do zajęć - 15 godz.

przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę - 20 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KU1_W02 - student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.): nie rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, a także nie rozumie roli pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna również wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 3 (dst.): rozumie tylko znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze, nie rozumie jednak roli pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; nie zna wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 4 (db.): rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; jednak nie zna

wzajemnych powiązań między tymi dyscyplinami;

- na ocenę 5 (bdb.): rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii

sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna

wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_U08 - student kończąc ćwiczenia:

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomości interdyscyplinarności wiedzy o mediach, nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia oraz uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym przez korzystanie z różnorodnych mediów (także artystycznych) i różnych obiegów kultury;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, nie potrafi jednak działać zespołowo, nie przyjmuje różnych ról i nie doskonali kompetencji oraz sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie;

- na ocenę 4 (db.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, potrafi działać zespołowo, przyjmuje różne role, ale nie doskonali kompetencji i sprawności komunikacyjnych podczas pracy w grupie;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi planować i organizować indywidualną pracę badawczą, uwzględniając jej cel oraz kontekst społeczno-kulturowy, a także

działać zespołowo, przyjmując różne role oraz doskonaląc kompetencje i sprawności komunikacyjne podczas pracy w grupie.

Zaliczenie na ocenę)na podstawie:

1.Obecność na zajęciach (możliwe dwie nieobecności nieusprawiedliwione)

2.Przygotowanie do zajęć i obecność na zajęciach praktycznych;

3. Uzyskanie pozytywnej noty z testu końcowego

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)