Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Interreligious Dialogue

General data

Course ID: WH-KUZ-II-2-DialMied
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Interreligious Dialogue
Name in Polish: Dialog międzyreligijny
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem wykładu jest zarówno przekazanie podstawowych wiadomości o dialogu międzyreligijnym.

Full description: (in Polish)

Celem wykładu jest zarówno przekazanie podstawowych wiadomości o dialogu międzyreligijnym oraz przygotowanie do podjęcia i kontynuowania dzieła dialogu . Wykład ma ukształtować w słuchaczu postawę dowartościowania własnej religii oraz otwartości wobec wyznawców innych religii.

Bibliography: (in Polish)

Fic L., Dialog międzyreligijny, "Paedagogia Christiana" 2010 t. 2, s. 51-64.

Kasprzak S., Dialog międzyreligijny w kontekście współczesnego świata i Kościoła, "Nurt SVD" 38(2004) z. 2, s. 149-170.

Sakowicz E., Dialog międzyreligijny, w: Sakowicz E. (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006, s. 129-161.

Sakowicz E., Dialog międzyreligijny w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, "Nurt SVD" 33(1999) z. 4, s. 57-74.

Sakowicz E., Dialog z braćmi o innych przekonaniach religijnych, "Nurt SVD" 33(1999) z. 4, s. 75-83.

Sakowicz E., Współczesny język dialogu międzyreligijnego, "Biuletyn Ekumeniczny" 34(2005) nr 1, s. 59-69.

Sakowicz E., Piwko A., Dialog międzyreligijny, "Ateneum Kapłańskie" 153(2009) z. 3, s. 433-443.

Szymczycha K., Dialog międzyreligijny w dokumentach Sekretariatu ds. Niechrześcijan i Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, "Nurt SVD" 42(2008) z. 1-2, s. 181-212.

Urban J., Dialog międzyreligijny w posoborowych dokumentach Kościoła, Opole 1999.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

KU2_W03 – zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych w dniesieniu do dyscyplin kulturoznawstwa oraz studiowanych specjalności

KU2_W13 – posiada uporządkowaną wiedze na temat podstaw religii

KU2_U13 – potrafi w oryginalnej perspektywie dokonywać krytycznej analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury ludzkiej polskiej i obcej, stosując metody typowe oraz innowacyjnie wytworzone w toku samodzielnych działań badawczych, w celu określenia znaczenia tekstów kultury, ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KU2_U13 – posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów

KU2_K01 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KU2_K07 – ma świadomość własnej i wspólnej odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i Europy jako znaków tożsamości człowieka we współczesnym, zglobalizowanym świecie

Practical placement: (in Polish)

udział w zajęciach – 30

przygotowanie do zajęć – 15

konsultacje – 5

czas na napisanie referatu – 10

przygotowanie do egzaminu – 20

łącznie 110: 30 godzin ≈ 4 ECTS

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)