Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Cultural Events Management

General data

Course ID: WH-KUZ-II-2-OrgImKul
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Cultural Events Management
Name in Polish: Organizacja imprez kulturalnych
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae9cddb9d374842c599e8d2e4cc289473%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d21ff223-0d39-4041-bbbc-25de99ae0109&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Full description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest szczegółowa analiza procesu przygotowania wydarzeń kulturalnych oraz podstawowych zagadnień organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z produkcją tego rodzaju wydarzeń.

Omawiane zagadnienia zostaną usystematyzowane z uwzględnieniem skali organizacyjnej wydarzeń kulturalnych, specyfiki instytucji organizującej dane przedsięwzięcie oraz tematyki i celów towarzyszących realizacji wydarzenia.

W ramach przedmiotu zostaną przeanalizowane poszczególne elementy procesu organizacji imprezy kulturalnej obejmujące proces przygotowawczy, etap bezpośredniej realizacji oraz etap ewaluacji, rozliczenia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Zostaną także przeanalizowane czynniki zakłócające sprawną realizację procesów organizacyjnych.

Bibliography: (in Polish)

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

1. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński, Warszawa, 2015;

2. Logistyka w bezpieczeństwie, Andrzej Szymonik, Warszawa, 2011;

3. Inteligentna organizacja - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej, synchronicznej na platformie MSTeams.

Ocena niedostateczna:

Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczna.

Ocena dostateczna:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych,

- student jest obecny na zajęciach.

Ocena dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji i ustosunkowując się do omawianych zagadnień,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych.

Ocena bardzo dobra:

- student objaśnia podstawowe zagadnienia dotyczące procesu organizacji wydarzeń kulturalnych, jest w stanie przeanalizować je w odniesieniu do aspektów praktycznych związanych z przygotowaniem konkretnych przedsięwzięć, potrafi zaprezentować własne przemyślenia, opinie i doświadczenia dotyczące prezentowanego zakresu tematycznego,

- student jest w stanie przygotować poprawną formalnie pracę zaliczeniowa dotyczącą praktycznych aspektów organizacji wydarzeń kulturalnych oraz profesjonalnie omówić prezentowaną w pracy zaliczeniowej tematykę w sposób spójny, efektowny i przekonujący do omawianych zagadnień,

- student bierze aktywny udział w zajęciach, uczestnicząc w dyskusji, wyraża własne opinie, argumentuje, formułuje własne wnioski,

- student pracuje w zespole, aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, kieruje pracą zespołu i prezentuje wyniki.

Ocena końcowa:

1. praca zaliczeniowa, przesłana on-line

2. obecność na zajęciach na platformie e-learningowej.

3. Aktywność na zajęciach na platformie e-learningowej

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)