Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Cultural Linguistics

General data

Course ID: WH-MU-I-1-KultJez
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Cultural Linguistics
Name in Polish: Kultura języka
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

Muz1_W17 Muz1_U16

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy na temat wybranych zagadnień językoznawstwa normatywnego oraz rozwijanie umiejętności poprawnego i sprawnego używania języka.

Full description: (in Polish)

Podczas ćwiczeń z kultury języka omawiane są wybrane problemy językoznawstwa normatywnego dotyczące poprawności fleksyjnej i składniowej. Studenci zapoznają się z podstawową terminologią z tego zakresu oraz najnowszymi rozstrzygnięciami normatywnymi. Poznają również wybrane źródła: podręczniki, słowniki, poradniki. Dzięki ćwiczeniowej formule zajęć studenci mają możliwość praktycznego weryfikowania zdobywanej wiedzy w czasie ćwiczeń polegających na analizie i korekcie wyrażeń, konstrukcji i zdań zawierających różnego rodzaju błędy.

Bibliography: (in Polish)

Podręczniki:

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa 2005 (lub II wyd.: 2019).

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Najważniejsze źródła dodatkowe:

A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2018 [lub wcześniejsze wydania].

A. Markowski, Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, Warszawa 2003.

K. Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Wydanie nowe, zmienione, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Po zaliczeniu zajęć z kultury języka student:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Opis ECTS:

uczestnictwo w zajęciach: 30 godz.

przygotowanie do zajęć: 20 godz.

przygotowanie do dyktanda i kolokwium: 10 godz.

70 godz. = 2 p. ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody prowadzenia zajęć: ćwiczeniowa i problemowa.

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie wiedzy:

- dyktando oraz końcowy sprawdzian pisemny (możliwe także w formie online),

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle,

Metody weryfikacji efektów kształcenia w zakresie umiejętności:

- kontrola przygotowania studentów do zajęć potwierdzonego aktywnością podczas ćwiczeń, a w przypadku nauki zdalnej: także ocenianie ćwiczeń, przesyłanych na platformie Moodle.

Na ocenę niedostateczną student:

- nie zna podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i nie rozumie znaczenia języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- nie zna podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- nie potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- nie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dostateczną student:

- zna jedynie niektóre pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna tylko pojedyncze podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- z trudem potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z dużą pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę dobrą student:

- zna większość pojęć z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna większość podstawowych źródeł z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- z pomocą prowadzącego zajęcia potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Na ocenę bardzo dobrą student:

- zna pojęcia z zakresu językoznawstwa normatywnego i rozumie znaczenie języka jako narzędzia interpretacji rzeczywistości,

- zna podstawowe źródła z zakresu językoznawstwa normatywnego,

- potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji,

- samodzielnie potrafi korzystać z wybranych źródeł.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Korpysz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Tomasz Korpysz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Korpysz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Tomasz Korpysz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Korpysz, Joanna Zajkowska
Group instructors: Tomasz Korpysz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Coordinators: Magdalena Majewska, Joanna Zajkowska
Group instructors: Magdalena Majewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)