Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Museum Legal System (Intellectual Rights Protection), Rules of Professional Ethics

General data

Course ID: WH-MU-I-1-PrawMuz
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Museum Legal System (Intellectual Rights Protection), Rules of Professional Ethics
Name in Polish: Prawo w muzeum (ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie), zasady etyki zawodowej
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Muz_W07

Muz_W11

Muz_W13

Muz_U03

Muz_U06

Muz_U08

Muz_U09

Muz_K02

Muz_K03

Short description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest zaprezentowanie ich uczestnikom podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, w szczególności Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o muzeach, ponadto – zaprezentowanie rekomendowanych muzeom kodeksów deontologicznych (np. Kodeks Etyki ICOM).

Priorytetem prowadzącego jest również przedstawienie obowiązującego w Polsce systemu prawno-organizacyjnego jako podstawy praktycznego funkcjonowania instytucji i zarządzania nimi.

Full description: (in Polish)

Celem ćwiczeń jest zaprezentowanie ich uczestnikom podstawowych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie muzeów, w szczególności Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawy o muzeach, ponadto – zaprezentowanie rekomendowanych muzeom kodeksów deontologicznych (np. Kodeks Etyki ICOM).

Priorytetem prowadzącego jest również przedstawienie obowiązującego w Polsce systemu prawno-organizacyjnego jako podstawy praktycznego funkcjonowania instytucji i zarządzania nimi.

Bibliography: (in Polish)

Przekazywana sukcesywnie przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Muz_W07

Muz_W11

Muz_W13

Muz_U03

Muz_U06

Muz_U08

Muz_U09

Muz_K02

Muz_K03

ECTS: 5 p.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron, gdzie 1 strona = 1800 znaków ze spacjami.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Paulina Florjanowicz, Elżbieta Kołodziej, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Paulina Florjanowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Paulina Florjanowicz, Beata Skrzydlewska
Group instructors: Paulina Florjanowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Paulina Florjanowicz, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Paulina Florjanowicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Ziemowit Cieślik, Beata Gaj, Joanna Zajkowska
Group instructors: Ziemowit Cieślik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)