Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of Technology with Elements of Methodology

General data

Course ID: WH-MU-I-2-HisTech-L
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Technology with Elements of Methodology
Name in Polish: Historia techniki z elementami metodologii
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.50 OR 2.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student rozpoczynając konwersatorium posiada podstawową wiedzę o technice cyfrowej.

Short description: (in Polish)

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Full description: (in Polish)

„Pozbawieni swobody, przykuci jesteśmy wszędzie do techniki, czy jej potakujemy z zapałem, czy też przeczymy. Ale najgorzej zdani jesteśmy na jej łaskę wówczas, gdy traktujemy ją jako coś neutralnego: przedstawiając ja bowiem w ten sposób , jak to się dziś robi ze szczególną skwapliwością, stajemy się zupełnie ślepi na istotę techniki” [M.Heidegger,1953].

Podczas trwania ćwiczeń analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: drukarni, pracowni graficznej, ciemni fotograficznej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

• Muz1_W04 Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

• Muz1_W05 Ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

• Muz1_U03 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie kulturoznawstwa i nauk technicznych, reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

• Muz1_U07 Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

• Muz1_K01 Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej

ECTS - 2 punkty

- udział w ćwiczeniach, realizowanych na platformie MS Teams (30 godz.);

- lektura do zajęć, umieszczona na platformie Moodle (15 godz.);

przygotowanie do pisemnych testów cząstkowych na zaliczenie, realizowanych na platformie Moodle (10 godz.);

- przygotowanie do pisemnego testu końcowego na ocenę, test realizowany na platformie Moodle (5 godz.).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena podsumowująca:

• Muz1_W04

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma uporządkowanej wiedzy w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 3 (dst.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju tylko historycznego i naukowo-przyrodniczego, ale już nie technicznego i metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 4 (db.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego, ale nie metodologii stosowanej w tych naukach;

- na ocenę 5 (bdb.): ma uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju historycznego, naukowo-przyrodniczego i technicznego oraz metodologii stosowanej w tych naukach.

• Muz1_W05

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma podstawowej wiedzy w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 3 (dst.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym sztuki i filozofii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 4 (db.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym z sztuki, filozofii, antropologii, na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych;

- na ocenę 5 (bdb.): ma podstawową wiedzę w zakresie oddziaływania nurtów i teorii humanistyki, w tym zwłaszcza sztuki, filozofii, antropologii i psychologii na rozwój i kształtowanie instytucji muzealnych.

• Muz1_U03

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum;

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie tylko kulturoznawstwa, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.;

- na ocenę 4 (db.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną tylko w zakresie nauk technicznych, reprezentowaną w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w zakresie, kulturoznawstwa i nauk technicznych, reprezentowanych w muzeach w praktycznych działaniach dokumentacyjnych i edukacyjnych w muzeum.

• Muz1_U07

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 3 (dst.): posiada umiejętność prezentowania tylko własnych poglądów, ale nie opinii innych na temat istniejących muzeów i ich działalności;

- na ocenę 4 (db.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów, ale nie ich działalności;

- na ocenę 5 (bdb.): posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat istniejących muzeów i ich działalności (krytyka muzeologiczna).

• Muz1_K01

- na ocenę 2 (ndst.): nie ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i nie rozumie konieczność ciągłego samokształcenia oraz konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 3 (dst.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej, ale nie rozumie konieczności ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 4 (db.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia, ale bez konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej;

- na ocenę 5 (bdb.): ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy muzeologicznej i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności muzealnej.

Ocena podsumowująca na podstawie:

- obecności na zajęciach;

- przygotowania do zajęć i aktywności na zajęciach (za trzy aktywności udokumentowane plusem, można podnieść ocenę końcową z zajęć o pół oceny);

- dwóch testów cząstkowych (na platformie Moodle), których zaliczenie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do testu końcowego;

- testu końcowego w formie odpowiedzi na pytania: otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (na platformie Moodle).

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Agnieszka Smaga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student rozpoczynając konwersatorium posiada podstawową wiedzę o technice cyfrowej.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga
Group instructors: Agnieszka Smaga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Agnieszka Smaga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Podczas trwania konwersatorium analizie poddane zostanie pojęcie techniki, jej istoty i związków z etyką oraz estetyką. Przedstawiona zostanie skrócona historia technik konstruujących druk i obraz w ich wersji analogowej i cyfrowej. Zajęcia teoretyczne poprzedzane są wizytą w miejscu, gdzie wybrana technika jest praktykowana, np. w: ciemni fotograficznej, wytwórni filmowej, telewizyjnej i radiowej. W ten sposób student styka się faktycznie z techniką i uzyskuje ogólną wiedzę na jej temat, którą następnie konfrontuje z tekstami metodologicznymi i analitycznymi dotyczącymi tychże artefaktów.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 15 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Group instructors: Agnieszka Smaga
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)