Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Film History

General data

Course ID: WH-SP-F-I-2-HisFil-Z
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Film History
Name in Polish: Historia filmu powszechnego
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) KU1_W03, FP1f_W09

KU1_W10,

KU1_U8, FP1f_U03

KU1_U10, FP1f_K04

KU1_K01

KU1_K08Short description:

Scope of the course:

1. History of the universal film covers the period: 1895-1970.

2. History of the film does not apply to Polish cinema.

The objectives of the implementation of the course:

1.Showing the evolution of film form (language film), taking into account the impact of technological change on the development of this medium (eg. Sound, color).

2. Chronological presentation of the most important trends, movements and trends in the development of the art of film.

3. Presentation of the silhouettes and creative achievements of the most outstanding personalities in the history of world cinema.

Full description:

I sem.

Early years of cinema. (Lumiére Brothers and G. Mélies)

Film: a bunch of shorts from early years (Lumiere, Mélies),

Texts: B. Matuszewski, Nowe źródło historii, w: Europejskie manifesty kina; G. Mélies, Obrazy kinematograficzne (frag.), tamże; A. Gaudereault, Teatralność, narracyjność i „trickowość”. Oceniając kino Georges’a Méliesa, w: W cieniu braci Lumiere. Szkice o początkach kina, red.: M. Hendrykowska, Poznań 1995.

The Birth of the Cinematic Language. (D.W. Griffith)

Film: Fragments of Birth of the Nation (1915) i Intolerance (1916).

Texts: M. Hendrykowski, (1908) Hasło roku: Film artystyczny, w: Historia kina. Wybrane lata; A. Kołodyński, Film roku: „Nietolerancja”, tamże.

German expressionism. (F. W. Murnau)

Film: Nosferatu, symfonia grozy (1922), dir. F. W. Murnau.

Texts: A. Kołodyński, Przestrzeń dramatyczna. Uwagi o stylu filmowym Friedricha Wilhema Murnaua, w: Niemiecki ekspresjonizm filmowy, red.: A. Helman, A. Madej, Katowice 1985; P. Szczepański, Ponadczasowość obrazu w filmie „Nosferatu, symfonia grozy” Friedricha Wilhelma Murnaua, „Kwartalnik Filmowy”, 2000, nr 31-32.

„Golden Age” of a Comedy. A Maturity of Silent Film. (Ch. Chaplin)

Film: Golden Rush (1925), dir. Ch. Chaplin.

Texts: R. Koschany, Chaplin jako Charlie. Od figury kina do figury poetyckiej, „Kwartalnik Filmowy”, 2002, nr 37-38; R. Krzempek, Hasło roku: Charlie, w: Historia kina….

Editing– a highest level of a cinematic language. (S. Eisenstein)

Film: A Battleship Potemkin (1925), dir. S. Eisenstein.

Texts: S. Eisenstein Dickens, Griffith i my, w: tenże, Wybór pism, red.: R. Dreyer, Warszawa 1959; G. Stachówna, (1925) Hasło roku: Montaż atrakcji i Film roku: „Pancernik Potiomkin” w: Historia kina….

Propaganda films (L. Riefenstahl)

Film: Triumph of the Will (1935), dir. L. Riefenstahl

Texts: B. Drewniak, Teatr i film Trzeciej Rzeszy. Gdańsk 1972, M. Hendrykowski, Leni Riefenstahl i kino Trzeciej Rzeszy, w: Sztuki piękne w III Rzeszy, red. H. Orłowski, Poznań, 2004

Western – film genre of a national mythology . (J. Ford)

Film: Stagecoach (1939), dir. J. Ford.

Texts: Cz. Michalski, Western Warszawa 1969; J. Ostaszewski, Ł. A. Plesnar: 100 westernów, Kraków 2000;

A Masterpiece of a black@white film form. (O. Welles)

Film: Citizen Kane (1941), dir. O. Welles.

Texts: I. Rammel, Porażki poznania. Widzenie i słyszenie w „Obywatelu Kane” i „Opatrzności”, „Kwartalnik Filmowy”, 1996, nr 14; A. Helman, (1941) Film roku: „Obywatel Kane”, w: Historia kina….

II sem.

Italian neorealism. (V. De Sica)

Film: Złodzieje rowerów (1948), dir. V. De Sica.

Texts: A. Madej, (1945) Hasło roku: Neorealizm, w: Historia kina…;

French New Wave. (J.-L. Godard)

Film: Do utraty tchu (1960), dir. J.-L. Godard.

Texts: T. Lubelski, (1960) Hasło roku: Nowa Fala, w: Historia kina…; J.-L. Godard, Montaż, moje piękne zmartwienie, w: Europejskie….

British angry young men". (T. Richardson)

Film: Loneliness of the Long Distance Runner" (1962), dir. T. Richardson.

Texts: J. Płażewski, roz. Anglia: Młodzi gniewni rzucają kamieniami, s. 331-335, w: tenże, Historia filmu;

Great Masters. (F Fellini)

Film: 8 1/2 (1963), dir. F. Fellini.

Texts: M. Kornatowska: Fellini, Gdańsk 2003; L. Majewski: Asa Nisi Masa. „8 i ½” Felliniego, Katowice 1994; A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997;

Closely Watched Cinema: Czechs. (J. Menzel)

Film: Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966), dir. J. Menzel.

Texts: J. Płażewski, z roz. Czechosłowacja: Suma zagadek do odgadnięcia, s. 302-305, w: tenże, Historia filmu; T. Kłys, „Czarny Piotruś” i realizm codzienności, Studia Filmoznawcze, 1999, t. XX. A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997.

Revisionist Western– a counter-culture revolution in cinema. (S. Peckinpah)

Film: Pat Garret and Billy the Kid (1973), dir. S. Peckinpah.

Texts: A. Garbicz: Kino, wehikuł magiczny, tom IV, Kraków 2000, s. 519-521; Kino gatunków, pod red. Alicji Helman, Kraków 1991; A. Jawłowska, Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

Bibliography:

Literature:

Textbooks:

J. Płażewski, Historia filmu. 1895-2000, Warszawa 2001.

J. Toeplitz, Historia sztuki filmowej, tom: I-VI, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).

A. Garbicz, J. Klinowski, Kino wehikuł magiczny, tom: I-IV, Kraków 1981, 1987, 1996, 2000.

Sources:

Europejskie manifesty kina. Antologia, (red.) A. Gwóźdź, Warszawa 2002; Mała antologia tekstów o filmie. Cz. 1: Szkoły i style filmowe, (red.) E. Rewińska, Wrocław 1993; Z. Czeczot-Gawrak, Zarys dziejów teorii filmu pierwszego pięćdziesięciolecia 1895-1945, Wrocław 1977.

Secondary texts:

Kino nieme. Historia kina, tom I, (red. naukowa) T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2010; Historia kina. Wybrane lata, (red.) A. Kołodyński, K. J. Zarębski, Warszawa 1998; D. Shipman, Historia kina. Pierwsze stulecie, (przekł.) I. Siwiński, Katowice 1996; Kronika filmu, (red.) M. B. Michalik, Warszawa 1995; A. Helman, 100 arcydzieł kina, Kraków 2000; A. Jackiewicz, Moja historia kina. t. I: Kino prymitywne, Warszawa 1988; Kino Europy, (red.) P. Sitarski, Kraków 2001; J. Lodge (i inni), Historia Hollywood. Filmy, gwiazdy, wydarzenia, (przekł.) K. Zarębski, Warszawa 1994; J. Płażewski, Historia filmu francuskiego. 1895-1989, Warszawa 1992; A. Gwóźdź, Pochwała widzialności. Ze studiów nad niemiecką myślą filmową do roku 1933, Katowice 1990; Niemiecki ekspresjonizm filmowy, (red.) A. Helman, A. Madej, Katowice 1985; A. Kwiatkowski, Film skandynawski. Fakty – dzieła – twórcy, Warszawa 1986; S. Janicki, Film japoński. Fakty – dzieła – twórcy, Warszawa 1982; B. Mucha, Sztuka filmowa w Rosji (1896-1996), Piotrków Trybunalski 2002; Eisenstein - artysta myśliciel Warszawa 1982; D. Robinson Chaplin Warszawa 1995; Z dziejów awangardy filmowej, pod redakcją A. Helman, Katowice 1976; S. Kracauer: Od Caligariego do Hitlera, Warszawa 1958; Lotte H. Eisner, Ekran demoniczny, Warszawa 1974; Cz. Michalski, Western, Warszawa 1969; J. Ostaszewski, Ł. A. Plesnar: 100 westernów, Kraków 2000; T. Miczka, Dziesięć tysięcy kilometrów od Hollywood. Historia kina włoskiego od 1896 roku do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, Kraków 1992; T. Miczka, W Cinecitta i okolicach. Historia kina włoskiego od połowy lat pięćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych XX wieku, Kraków 1993; K. Eberhardt: Jean-Luc Godard, Warszawa 1970; T. Lubelski: Nowa fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego, Kraków 2001; A. Werner: Dekada filmu, Warszawa 1997; K. Stanisławski, Notoro – analizy filmowe. Coppola, Fosse, Altman, Klimow, Tarkowski, Schlöndorff, Bresson, Weir, Szabo, Angelopoulos, Berri, Kraków 1987.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. the student knows and is able to analyze the evolution of film form (the language of film) taking into account the impact of

technological change on the development of this medium (eg, sound, color);

2. the student can provide important directions, trends and tendencies in the development of the world cinema;

3. the student knows and can interpret the profiles and creators of the cinema, and the achievements of the most prominent figures in

the history of cinema.

4.The participant is aware of his own and shared responsibility for the preservation of cultural heritage of Poland and Europe as signs of a human identity in the modern globalized world.

ECTS description:

30 hrs - courses attendance

30 hrs - preparation for courses

60 hrs - preparation for exam

4 ECTS credit

Assessment methods and assessment criteria:

Credit of the first and second semester on the basis of participation in classes (two absences during the semester allowed).

Writing exam at the end of the course (after the second semester).

Exam apply knowledge of the universal film history until 1970 (the leading textbook: J. Płażewski, Historia filmu. 1895-2000, Warszawa 2001).

Evaluation criteria:

At a failing grade:

The student does not meet the criteria laid down to assess sufficient.

The assessment of sufficient:

The student can name the basic information about the most important genres, directions and trends in the development of world of cinema;

The assessment of the good:

The student can name the basic information about the most important genres, directions and trends in the development of world of cinema, and also knows and is able to interpret profiles of artists and make the most outstanding figures in the history of cinema.

For a very good:

The student can name the basic information about the most important genres, directions and trends in the development of world of cinema, and also knows and is able to interpret profiles of artists and make the most outstanding figures in the history of cinema. It can also analyze the evolution of film form (language film), taking into account the impact of technological change on the development of this medium (eg. sound, color);

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)