Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The History of Polish Cinema

General data

Course ID: WH-SP-F-I-3-FilmPol
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The History of Polish Cinema
Name in Polish: Historia filmu polskiego
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

KU1_W03, KU1_W17, KU1_W19/FP1f_W09

KU1_U02, KU1_U04/FP1f_U03

KU1_K02/FP1f_K04


Short description: (in Polish)

Tematem konwersatorium będzie historia kina polskiego od czasów jarmarcznych do 1989 roku, a celem zajęć zapoznanie Studentów z historią kina polskiego od czasów najdawniejszych do dzisiaj, zbadanie powiązań między dawnymi Mistrzami i kinem najnowszym, przyjrzenie się kinu polskiemu na tle przemian historycznych, ale nade wszystko społecznych.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć będzie poznanie historii kina polskiego od czasów najdawniejszych do dzisiaj, zbadanie powiązań między dawnymi Mistrzami i kinem najnowszym, przyjrzenie się kuni polskiemu na tle przemian historycznych, ale nade wszystko społecznych.

Bibliography: (in Polish)

Debiuty polskiego kina, red. M. Hendrykowski, Konin 1998.

Filmówka. Powieść o łódzkiej szkole filmowej, koncepcja dramaturgiczna Marek Miller.Warszawa.

Historia kina polskiego, red. T. Lubelski i K.J. Zarębski, Warszawa 2006.

D. Dabert, Kino moralnego niepokoju, Poznań 2003.

M. Hendrykowska, Śladami tamtych cieni, Poznań 1993.

K. Kornacki, Popiół i diament Andrzeja Wajdy, Gdańsk 2011.

I. Kurz, Twarze w tłumie, Izabelin 2005.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, mity konteksty, Katowice 2009.

T. Lubelski, Historia niebyła kina PRL, Kraków 2012.

R. Marszałek, Kino rzeczy znalezionych, Gdańsk 2006.

K. Taras, Frustraci. Bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989 roku, Warszawa 2012.

P. Zwierzchowski, Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego socrealizmu, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z historią kina polskiego od lat najdawniejszych (faza jarmarczna) do czasów transformacji ustrojowej, czyli przełomu 1989 roku. Będziemy zajmować się tematami poruszanymi w filmach, ale też przemianami języka filmowego.

Po zajęciach Student zna najważniejszych twórców polskiego kina, ich osiągnięcia, orientuje się w tym, co działo się w polskiej historii w momencie, kiedy powstawał omawiany film, co przekłada się na wiedzę pozwalającą na umieszczenie konkretnego filmowca i jego dzieła w konkretnym momencie historycznym. Potrafi dokonać krytycznej analizy filmu, a także tekstów związanych z jego interpretacją, a także opracować wyniki swoich badać. Ma świadomość ważności bycia widzem adekwatnym, czyli uczestnikiem publiczności premierowej.

Opis ECTS.

Udział w zajęciach - 30 godzin.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godzin.

30+30=60 godzin

25 = 1 punkt, czyli 60:25 = 2,4 , czyli 2 punkty ECTS

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia zostaną zaliczone na podstawie przygotowania "próby monografii" jednego filmu, czyli Student pisze pracę o dziejach scenariusza, decyzjach obsadowych, tym, co działo się na planie, a potem o recepcji utworu.

Do procedury zaliczenia, czyli do oddania pracy, dopuszczeni zostaną Studenci, których absencja nie przekroczy trzech nieobecności. Trzy nieobecności absolutnie uniemożliwiają otrzymanie zaliczenia.

Na ocenę dst (3) Student zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o filmie i potrafi dokonać krytycznej analizy źródeł.

Na ocenę db (4) Student wie i potrafi to, co na ocenę dst (3) plus potrafi opracować wyniki swoich badan w sposób przekonujący do jego interpretacji filmu, potrafi uzasadnić, dlaczego zajął się akurat tym a nie innym dziełem.

Na ocenę bdb (5) Student umie i potrafi to, co na ocenę db (4) plus potrafi powiązać analizowany film i wszelkie związane z nim, a odkryte przez siebie informacje, z momentem historycznymi i trendami w innych sztukach.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Elżbieta Kołodziej, Agnieszka Smaga, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska
Group instructors: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studenci zapoznają się z historią kina polskiego, twórcami polskiego kina oraz z istotnymi tekstami historyków polskiego kina.

Full description: (in Polish)

1-2 kino nieme

3 kino lat trzydziestych

4 socrealizm w polskim kinie

5-7 epoka Szkoły Polskiej

8-10 kino lat sześćdziesiątych i kino młodej kultury

11-13 kino moralnego niepokoju

14-15 polskie kino po stanie wojennym

Bibliography: (in Polish)

Historia kina tom 1-4, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (rozdziały dotyczące kina polskiego)

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 17.

"Kwartalnik Filmowy", 1997 nr 18.

"Kwartalnik Filmowy", 1998 nr 24.

"Kwartalnik Filmowy", 2007 nr 57-58.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009

Wybrane artykuły i wykłady zamieszczone na stronie internetowej Akademii Polskiego Filmu

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)