Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filmu dokumentalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-F-I-3-WprFimDo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filmu dokumentalnego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F-spec1_W05

F-spec1_W18

F-spec1_U03

F-spec1_K04

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego, jego odmianami, językiem, tematyką a także przybliżenie najważniejszych kierunków rozwoju poprzez wspólną analizę i interpretację wybranych utworów dokumentalnych wybitnych twórców, w świetle dostępnych dyskursów filmoznawczych.

Pełny opis:

Filmografia:

Nanuk z północy – Robert Flaherty

Takiego pięknego syna urodziłam – Marcin Koszałka

Muzykanci – Kazimierz Karabasz

Rodzina człowiecza – Władysław Ślesicki

Gadające głowy – Krzysztof Kieślowski

Życiorys – Krzysztof Kieślowski

Arizona – Ewa Borzęcka

Nie płacz – Grzegorz Królikiewicz

Wdech-wydech – Bogdan Dziworski, Zbigniew Rybczyński

Idę – Józef Robakowski

Literatura:

Literatura:

1. Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004.

2. Mirosław Przylipiak, Kino bezpośrednie 1960-1963, Gdańsk 2007.

3. Kazimierz Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979; Bez fikcji, Warszawa 1985.

4. Krzysztof Kieślowski: O sobie, Warszawa 1997.

5. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008.

6. Jerzy Płażewski, Język filmu, Warszawa 2008.

7. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

8. Tom Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej, Warszawa 2008.

9. Steven D. Katz, Reżyseria filmowa ujęcie po ujęciu, Warszawa 2007.

10. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Warszawa 2008.

11. Stephen Book, Podręcznik dla aktorów. Techniki improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmu, teatru i telewizji, Warszawa 2006.

12. Lidia Zonn: O montażu w filmie, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, praca semestralna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)