Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Aktor przed kamerą

General data

Course ID: WH-SP-F-II-1-Aktor
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Aktor przed kamerą
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Cele przedmiotu: Uzyskanie umiejętności budowania zadania aktorskiego w ramach sceny dramatycznej.

Full description: (in Polish)

Treści merytoryczne: Ćwiczenie budowania samodzielnie postaci scenicznej, umiejętności posługiwania się słowem oraz prowadzenia dialogu. Zapoznaje uczestników z metodami instruowania aktora przydatnymi zwłaszcza w pracy przy realizacji filmu amatorskiego.

Bibliography: (in Polish)

Literatura:

Bieżąca znajomość pism filmowych oraz literackich.

. „Mimika” Wojciech Bogusławski oprac. Jacek Lipiński i Tadeusz Sivert PIW Warszawa 1965

2. „O technice aktora” Michaił Czechow Kraków 2008 tłum. Marek Sołek

3. „Praca aktora nad sobą” Konstanty Stanisławski Warszawa 1954

4. „Moje życie w sztuce” Konstanty Stanisławski Warszawa 1954

5. „Jerzy Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty” Zbigniew Osiński Gdańsk 1998

6. „Pamięć Reduty Osterwa, Limanowski, Grotowski” Zbigniew Osiński Gdańsk 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Efekty uczenia:

WIEDZA

1. Ma podstawową wiedzę o filmie w systemie kultury narodowej zna jego zakres pojęciowy.

2. Zna podstawową terminologię z dziedziny filmu.

3. Ma uporządkowaną wiedzę obejmującą zagadnienia z dziedziny filmu zarówno profesjonalnego jak i niezależnego

UMIEJĘTNOŚCI

1.Ma podstawowe umiejętności w zakresu formułowania problemów towarzyszących tworzeniu projektu filmowego oraz doboru metod i narzędzi koniecznych do jego realizacji.

2. Umie kierując się wskazówkami opiekuna zrealizować samodzielnie mały projekt filmowy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z dziedziny filmu, rozumie konieczność uczenia się, rozwoju osobistego i uczestnictwa w kulturze przez całe życie.

2.Potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

3.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące re4alizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

4. Ma świadomość roli filmu w budowaniu świadomości narodowej i rozwijaniu dialogu społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

5. Uczestniczy w życiu kulturalnym ze świadomością wartości tradycji literackiej i językowej jako dobra wspólnego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia warsztatowe. Zaliczenie na podstawie zrealizowania etiudy filmowej z udziałem kolegów oraz uczestnictwa w charakterze aktora w etiudzie realizowanej przez innego uczestnika warsztatów.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)