Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury

General data

Course ID: WH-SP-M-I-3-PrPolKul
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Prawodawstwo polskie, kościelne i międzynarowdowe w zakresie ochrony dóbr kultury
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Bibliography: (in Polish)

W. Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, Kraków 2005.

M.Leszczyński, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa „Być i mieć” człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006, s. 155-171; Zob. także wydanie poprawione, Tenże, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, „Muzealnictwo” 49 (2008), s. 79-88.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

KRRSz-spec1_W03

Ma podstawową wiedzę związaną z ochroną dóbr kultury z zakresu prawodawstwa międzynarodowego, polskiego i kościelnego.

KRRSz-spec1_U01 Potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem i stosować terminologię właściwą dla zawodu rzeczoznawcy i marszanda

KRRSz-spec1_K01Ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy z zakresu rzeczoznawstwa i rynku sztuki i rozumie konieczność ciągłego samokształcenia i konsultacji specjalistycznych w działalności zawodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Część zajęć prowadzona jest metodą e-learningową. Zaliczenie ustne.

Oceny:

bdb - regularne uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, bardzo dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

db - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, dobra znajomość dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

dst - uczęszczanie na zajęcia, przygotowanie referatu, znajomość wybranych dokumentów prawnych omawianych na zajęciach

ndst - niespełnianie kryteriów przewidzianych w systemie oceniania

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: Beata Skrzydlewska
Group instructors: Beata Skrzydlewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Full description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Bibliography: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z dokumentami prawnymi w zakresie ochrony dóbr kultury. Znajomość dokumentów prawnych państwowych, kościelnych i międzynarodowych, daje możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonowania rynku dzieł sztuki i przygotowuje wstępnie do pracy w galeriach, antykwariatach, domach aukcyjnych oraz w placówkach muzealnych.

Bloki tematyczne:

dokumenty państwowe, m.in.:

-Ustawa z dnia 21 lipca 1996 r. o muzeach

-Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

-Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej

-Kodeks pracy

dokumenty kościelne, m.in.:

-KPK 1983

-Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium

-Konieczność i pilna potrzeba inwentaryzacji oraz katalogowania dóbr kulturowych Kościoła

-List okólny Funkcja pastoralna muzeów kościelnych

Wymagania wstępne: (in Polish)

Studenci, powinni umieć wymienić najważniejsze dokumenty dotyczące ochrony dóbr kultury i muzealnictwa. W dalszej kolejności powinni poznać szczegółowiej każdy z dokumentów i wiedzieć, jakie zasadnicze problemy w nich uwzględniono , by zrozumieć mechanizmy funkcjonowania rynku dzieł sztuki i placówek muzealnych.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)