Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

History of European Theatre (part 1)

General data

Course ID: WH-SP-T-I-2-HisTeatr
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of European Theatre (part 1)
Name in Polish: Historia teatru europejskiego (cz. 1)
Organizational unit: Faculty of Humanities
Course groups: (in Polish) Przedmioty specjalizacyjne dla II roku kulturoznawstwa
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: zdobycie podstawowej wiedzy z historii teatru europejskiego

Wymagania wstępne: kompetencje absolwenta szkoły średniej.

Full description: (in Polish)

Historia teatru europejskiego od starożytności do dziś, wiedza o inscenizacji, aktorstwie, scenografii, publiczności.

Bibliography: (in Polish)

Podstawowe podręczniki (rok wydania - dowolny):

John Russell Brown, "Historia teatru"

Margot Berthold, "Historia teatru"

Odette Aslan, "Aktor XX wieku"

Zbigniewa Raszewski, "Krótka historia teatru polskiego"

"Wprowadzenie do nauki o teatrze" (pod red. J. Deglera)

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

FP1t_W09 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego

FP1t_U03 - umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

FP1t_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralnego.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Niedostateczną ocenę uzyskuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- ma wybiórczą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego.

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego;

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową;

- najczęściej prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralne.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma bardzo dobrą wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu historii teatru europejskiego, historii przemian form dramatu europejskiego, zna warsztat krytyka teatralnego, zna języki teatru i dramatu współczesnego;

- umie w kierując się wskazówkami opiekuna naukowego zdobywać informacje naukowe z zakresu wiedzy o dramacie i teatrze, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową;

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu historyka teatru i dramatu, teoretyka doktryn teatralnych, krytyka teatralnego, kierownika literackiego w teatrze współczesnym, organizatora życia teatralne.

Practical placement: (in Polish)

Zgodne z regulaminem praktyk specjalizacyjnych.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)