Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy teatru animacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-SP-T-I-3-TeatrAni
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teatru animacji
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W17

KU1_U08

KU1_U14

KU1_K03


FP1t_W05 FP1t_U03 FP1t_K04

Skrócony opis:

- Nabycie umiejętności stworzenia prostej lalki teatralnej

- Podstawy animacji

- Pobudzanie nieograniczonej wyobraźni teatralnej

- Przygotowanie krótkiego pokazu zespołowego

Pełny opis:

Podczas zajęć spróbujemy znaleźć odpowiedź na następujące pytania

- czy lalka to przedmiot, czy osoba ?

- czy lalka to tylko "kukiełka" ?

- ile jest rodzajów lalek ?

- czym jest animacja ?

- czy lalkarz to aktor, czy tylko animator ?

- jak stworzyć spektakl zespołowy ?

- jak pracuje zawodowy teatr - spektakle, pracownie, kulisy ?

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w czasie naszych praktycznych zajęć na Uczelni oraz wizyt w warszawskim teatrze "Lalka"

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Podstawowa wiedza o teatrze formy plastycznej

Pobudzenie wyobraźni teatralnej

Umiejętność stworzenia prostej lalki teatralnej

Umiejętność animacji formy plastycznej

Wykonanie prostego pokazu animacji

Umiejętność współpracy w sferze teatru

Metody i kryteria oceniania:

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który w pełni opanował następujące zagadnienia:

Podstawowa wiedza o teatrze formy plastycznej

Pobudzenie wyobraźni teatralnej

Umiejętność stworzenia prostej lalki teatralnej

Umiejętność animacji formy plastycznej

Wykonanie prostego pokazu animacji

Umiejętność współpracy w sferze teatru

dobrą ocenę uzyskuje Student, który w dobrze opanował następujące zagadnienia:

Podstawowa wiedza o teatrze formy plastycznej

Pobudzenie wyobraźni teatralnej

Umiejętność stworzenia prostej lalki teatralnej

Umiejętność animacji formy plastycznej

Wykonanie prostego pokazu animacji

Umiejętność współpracy w sferze teatru

Dostateczną ocenę uzyskuje Student, który wybiórczo opanował następujące zagadnienia:

Podstawowa wiedza o teatrze formy plastycznej

Pobudzenie wyobraźni teatralnej

Umiejętność stworzenia prostej lalki teatralnej

Umiejętność animacji formy plastycznej

Wykonanie prostego pokazu animacji

Umiejętność współpracy w sferze teatru

Niedostateczną ocenę uzyskuje Student, który nie opanował kryteriów podanych w efektach kształcenia.

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w przygodzie teatralnej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)