Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Charitable activities a church legal person

General data

Course ID: WK-D-DCH
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Charitable activities a church legal person
Name in Polish: Działalność charytatywna kościelnych osób prawnych
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad53e80217faf42349c99a9bd7df0b2d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=dd89da65-135c-4c1c-b161-49121ee9d453&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu interdyscyplinarną analizę aktów normatywnych związanych z działalnością kościelnych organizacji charytatywnych

Full description: (in Polish)

Na zajęciach omawiane będą następujące treści merytoryczne:

Wiadomości ogólne

Erygowanie, funkcjonowanie i znoszenie kościelnych organizacji charytatywnych

Działalność kościelnych organizacji charytatywnych w świetle prawa konstytucyjnego

Działalność kościelnych organizacji charytatywnych w świetle prawa administracyjnego

Działalność kościelnych organizacji charytatywnych w świetle prawa cywilnego

Działalność kościelnych organizacji charytatywnych w świetle prawa karnego

Działalność kościelnych organizacji charytatywnych w świetle prawa podatkowego

Bibliography: (in Polish)

J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

student zna instytucje prawne, aktualne problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć,

UMIEJĘTNOŚCi:

student potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć

KOMPETENCJE:

student potrafi w podstawowym zakresie przedstawic sposoby prawnego rozwiazania pojawiajacych sie kwestii spornych oraz udzielic porady prawnej związanej z przedmiotem zajęć

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA:

ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

UMIEJĘTNOŚCi:

ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć,

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

KOMPETENCJE:

- ocena ndst (2) - student nie potrafi w podstawowym zakresie przedstawic sposobu prawnego rozwiazania pojawiajacych sie kwestii spornych oraz udzielic porady prawnej związanej z przedmiotem zajęć

ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym.

ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska

ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Na ocenę końcową z wykładu składa się ocena z egzaminu ustnego, podczas którego student musi wykazać się odpowiednia znajomością źródeł prawa oraz literatury przedmiotu oraz osiągnieciem efektów kształcenia w skali ocen od niedostatecznej (2) do bardzo dobrej (5).

Classes in period "Academic year 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)