Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The Apostolic Penitentiary

General data

Course ID: WK-K-PA
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The Apostolic Penitentiary
Name in Polish: Penitencjaria Apostolska
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W08,PK_W11,

PK_U04, PK_U05,

PK_K05

Short description: (in Polish)

Umiejętność posługiwania się tekstami aktów prawnych. Przyswojenie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego dotyczącego organizacji i działalności Trybunału Penitencjarii Apostolskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy (Ek 1-3):

EK 1 - student zna podstawową terminologię z zakresu funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej;

EK 2 - student posiada uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej;

EK 3 - student posiada wiedzę pozwalająca na scharakteryzowanie trybunału Penitencjarii Apostolskiej.

W zakresie umiejętności (EK 4-6):

EK 4 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej;

EK 5 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię na temat funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej;

EK 6 - student potrafi sformułować, pisemnie i ustnie, zagadnienia prawne z zakresu funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej.

W zakresie kompetencji (EK 7-8):

EK 7 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści z zakresu funkcjonowania Penitencjarii Apostolskiej;

EK 8 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć, uczestniczy w dyskusji, formułuje poprawne wypowiedzi oraz uwagi.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 15 godz.

- udział w ćwiczeniach - 15 godz.

- przygotowanie do wykładu - 20

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 10

- przygotowanie do egzaminu - 20

- konsultacje - 5

Suma godzin: 90, Liczba ECTS: 3

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik
Group instructors: Jan Dohnalik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik
Group instructors: Jan Dohnalik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik
Group instructors: Jan Dohnalik
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 15 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Jan Dohnalik, Justyna Sawicka
Group instructors: Jan Dohnalik, Justyna Sawicka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)