Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, cz. I

General data

Course ID: WK-KRS-D1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, cz. I
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student zna przepisy materialne dotyczące dyspensy w ogólności.

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta zarówno z przepisami materialnymi, jak i proceduralnymi, dotyczącymi procedury, prowadzącej do uzyskania dyspensy od obowiązków wynikających z przyjęcia święceń w Kościele rzymskokatolickim.

Full description: (in Polish)

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną, konieczną do zrozumienia instytucji dyspensy w Kościele rzymskokatolickim. Po ogólnym wprowadzeniu, tematy będą koncentrowały się wokół kolejnych etapów procedury administracyjnej. Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z przepisami materialnymi, jak i ich konkretną aplikacją. W ramach poznawania procedury, studenci będą studiowali akta spraw, prowadzonych na etapie diecezjalnym, jak i przed Kongregacją ds. Duchowieństwa. Podejmą również próbę przygotowania pism procesowych.

Bibliography: (in Polish)

C. Bonivento, Il celibato sacerdotale. Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica? un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti, Milano 2007.

W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Pastores 38 (2008/1)

Congregatio pro Clericis, Lettera a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinarii, 18.04.2009,

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997

E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali, Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011)

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura, Prawo Kanoniczne 35 (1992) nr 3-4.

W. Kiwior, Dyspensa od celibatu prezbiterów i diakonów, Prawo Kanoniczne 54 (1992) nr 3-4, s. 117-145.

M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

P. Skonieczny, Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej, Kraków 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

K_W_1: Student zna terminologię dotyczącą kanonicznych procesów specjalnych, przepisy regulujące procesy specjalne.

K_W_2: Studenta zna poszczególne fazy procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_U_1: Student potrafi korzystać z literatury, doktryny prawa kanonicznego w zakresie procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_U_2: Student potrafi samodzielnie interpretować przepisy procesowe i aplikować je do poszczególnych czynności proceduralnych.

K_K_1: Student potrafi samodzielnie redagować pisma procesowe, analizować akta procedury do dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.

K_K_2: Student posiada kompetencje dotyczące zarówno czynności wykonywanych przez instruktora, biskupa oraz kongregację watykańską.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zajęcia kończą się pisemnym testem na zaliczenie z oceną.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Lectures, 2 hours more information
Coordinators: Rafał Kamiński
Group instructors: Rafał Kamiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studenta zarówno z przepisami materialnymi, jak i proceduralnymi, dotyczącymi procedury, prowadzącej do uzyskania dyspensy od obowiązków wynikających z przyjęcia święceń w Kościele rzymskokatolickim.

Full description: (in Polish)

Zajęcia obejmują wiedzę teoretyczną, konieczną do zrozumienia instytucji dyspensy w Kościele rzymskokatolickim. Po ogólnym wprowadzeniu, tematy będą koncentrowały się wokół kolejnych etapów procedury administracyjnej. Uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z przepisami materialnymi, jak i ich konkretną aplikacją. W ramach poznawania procedury, studenci będą studiowali akta spraw, prowadzonych na etapie diecezjalnym, jak i przed Kongregacją ds. Duchowieństwa. Podejmą również próbę przygotowania pism procesowych.

Bibliography: (in Polish)

C. Bonivento, Il celibato sacerdotale. Istituzione ecclesiastica o tradizione apostolica? un vescovo ai suoi diaconi e sacerdoti, Milano 2007.

W. Barszcz, Odejścia z kapłaństwa – kwestie prawne, Pastores 38 (2008/1)

Congregatio pro Clericis, Lettera a tutti gli Eminentissimi ed Eccellentissimi Ordinarii, 18.04.2009,

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare agli ordinari diocesani e ai superiori generali, 6.06.1997

E. Miragoli, La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato. Diritto comune e facoltà speciali, Quaderni di diritto ecclesiale 24 (2011)

M. Stokłosa, Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Warszawa 2015.

P. Skonieczny, Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej, Kraków 2018

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)