Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucja federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-KRS-Ifk
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucja federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02, K_W03


Skrócony opis:

Historia prawodawstwa dotyczącego federacji oraz struktura i funkcjonowanie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

Pełny opis:

1. Żeńskie klasztory kontemplacyjne w kontekście aktualnych form życia konsekrowanego

2. Pojawienie się federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

3. Apel Magisterium Kościoła o tworzenie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych: papież Pius XII i kolejne interwencje; Sobór Watykański II i dokumenty posoborowe; Kodeks Prawa Kanonicznego i dokumenty pokodeksowe

4. Recepcja apelu Magisterium Kościoła w latach 1950-2000

5. Obowiązkowe tworzenie federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich: ustawodawstwo papieża Franciszka

6. Struktura i funkcjonowanie federacji.

Literatura:

- FRANCISZEK, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere, 29.06.2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLEKIEGO, Cor orans. Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym, 1.04.2018, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- W. KIWIOR, Instytucja federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych, WPK UKSW, Warszawa 2020 (skrypt).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK 1 - doktorant ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą sytuacji prawnej żeńskich klasztorów kontemplacyjnych

EK 2 - doktorant ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą instytucji federacji i jej struktur w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

EK 3 - doktorant ma zaawansowaną wiedzą dotyczącą najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z federacjami żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładach: 10 godz.

konsultacje: 2 godz.

studium osobiste i przygotowanie do egzaminu: 63 godz.

suma godzin: 50 godz.

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

OCENA EK 1-3

ocena 2 (ndst):

- doktorant nie ma zaawansowanej wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej żeńskich klasztorów kontemplacyjnych; nie ma zaawansowanej wiedzy dotyczącej instytucji federacji i jej struktur oraz najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z federacjami żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.

ocena 3 (dst):

- doktorant ma ograniczony zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej żeńskich klasztorów kontemplacyjnych; ma ograniczony zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej instytucji federacji i jej struktur oraz najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z federacjami żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.

ocena 4 (db):

- doktorant ma znaczący zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej żeńskich klasztorów kontemplacyjnych; ma znaczący zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej instytucji federacji i jej struktur oraz najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z federacjami żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.

ocena 5 (bdb):

- doktorant ma pełny zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej sytuacji prawnej żeńskich klasztorów kontemplacyjnych; ma pełny zakres zaawansowanej wiedzy dotyczącej instytucji federacji i jej struktur oraz najważniejszych problemów teoretyczno-praktycznych związanych z federacjami żeńskich klasztorów kontemplacyjnych.

Na ocenę końcową składają się: 1. ocena z egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acbfdf22c47064fb9a39e55f581688325%40thread.tacv2/conversations?groupId=513d97f5-16cd-4001-a825-70b7132bf8b3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- FRANCISZEK, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere, 29.06.2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Cor orans. Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym, 1.04.2018, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- W. KIWIOR, Instytucja federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych, WPK UKSW, Warszawa 2020 (skrypt).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia prawodawstwa dotyczącego federacji oraz struktura i funkcjonowanie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

Pełny opis:

1. Żeńskie klasztory kontemplacyjne w kontekście aktualnych form życia konsekrowanego

2. Pojawienie się federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

3. Apel Magisterium Kościoła o tworzenie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych: papież Pius XII i kolejne interwencje; Sobór Watykański II i dokumenty posoborowe; Kodeks Prawa Kanonicznego i dokumenty pokodeksowe

4. Recepcja apelu Magisterium Kościoła w latach 1950-2000

5. Obowiązkowe tworzenie federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich: ustawodawstwo papieża Franciszka

6. Struktura i funkcjonowanie federacji

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- FRANCISZEK, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere, 29.06.2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- KONGERGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOSLKIEGO, Cor orans. Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym, 1.04.2018, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- W. KIWIOR, Instytucja federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych, WPK UKSW, Warszawa 2020 (skrypt).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu dedykowanego instytutom życia konsekrowanego zakonnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Kiwior
Prowadzący grup: Wiesław Kiwior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia prawodawstwa dotyczącego federacji oraz struktura i funkcjonowanie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych.

Pełny opis:

1. Żeńskie klasztory kontemplacyjne w kontekście aktualnych form życia konsekrowanego

2. Pojawienie się federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych

3. Apel Magisterium Kościoła o tworzenie federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych: papież Pius XII i kolejne interwencje; Sobór Watykański II i dokumenty posoborowe; Kodeks Prawa Kanonicznego i dokumenty pokodeksowe

4. Recepcja apelu Magisterium Kościoła w latach 1950-2000

5. Obowiązkowe tworzenie federacji w klasztorach kontemplacyjnych żeńskich: ustawodawstwo papieża Franciszka

6. Struktura i funkcjonowanie federacji.

Literatura:

- FRANCISZEK, Konstytucja Apostolska Vultum Dei quaerere, 29.06.2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Cor orans. Instrukcja wykonawcza o żeńskim życiu kontemplacyjnym, 1.04.2018, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019.

- W. KIWIOR, Instytucja federacji w żeńskich klasztorach kontemplacyjnych, WPK UKSW, Warszawa 2022 (skrypt).

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu dedykowanego instytutom życia konsekrowanego zakonnego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)