Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General norms of canon law

General data

Course ID: WK-N-N1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General norms of canon law
Name in Polish: Normy ogólne prawa kanonicznego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.50 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description:

Level of the course: basic

Objectives of the course: knowledge, comprehension, application

Prerequisites: no prerequisites

Full description:

Course contents:

1. Initial issues

2. The Church Law

3. Custom of law and its importance

4. General decrees and instructions

5. Specific administrative acts

6. Heading of an individual and legal entity in the canonical legal order

Methods of assessment: credit

Bibliography:

1.J. Krukowski, R. Sobański, Commentary on the Code of Canon Law, vol. 1. Poznań 2003.

2. T. Pawluk, Canon Law According to the Code John Paul II, vol. 1 Olsztyn 1984.

3. E. Sztafrowki, Canon Law Textbook, vol 1, Warszw 1985.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

analysis, synthesis, application

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody: Wykład konwencjonalny.

Egzamin ustny

Wiedza

ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 1- 123 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1 - 123 KPK.

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 1- 123 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 123 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 1- 123 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1- 123 KPK; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1- 123 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 1- 123 KPK.

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 1 - 123 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 1 - 123 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 1 - 123 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 1- 123 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 1- 123 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 1- 123 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 1- 123 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 1 - 123 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 1- 123 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 1- 123 KPK; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.1 - 123 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 1- 123 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 1- 123 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 1- 123 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 1- 123 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Wiedza

(EK 1 - 3) ocena 2 (ndst) Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu kan. 124- 203 KPK; nie ma wiedzy na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124 - 203 KPK

ocena dostateczna (dost). Student zna w ograniczonym zakresie terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK;ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK ; posiada znacznie ograniczoną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych dotyczących kan. 124- 203 KPK.

Ocena dobra (db). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124- 203 KPK ; ma średnio uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124- 203 KPK; posiada częściową wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych z prowadzonych z zakresu kan. 124- 203 KPK .

Ocena 5 (bdb). Student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu kan. 124 - 203 KPK; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kan. 124 - 203 KPK; posiada kompletną wiedzę na temat dyskusji doktrynalnych prowadzonych z zakresu kan. 124 - 203 KPK.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) Student nie potrafi analizować dyspozycji kan. 124- 203 KPK. Nie formułuje w mowie ani na piśmie problemów związanych z interpretację kan. 124- 203 KPK; nie potrafi uzasadnić poszczególnych stanowisk doktrynalnych związanych z kan. 124- 203 KPK

Ocena 3 (dst). Student potrafi w ograniczonym stopniu analizować dyspozycje kan. 124- 203 KPK ; z trudem formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; z trudem uzasadnia poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena 4 (db) Student potrafi właściwie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK; dobrze formułuje w mowie i na piśmie problemy związane z interpretacją kankan. 124- 203 KPK.; potrafi uzasadnić poszczególne stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Ocena bardzo dobra (bdb) Student potrafi poprawnie analizować dyspozycje kan.kan. 124- 203 KPK ; bezbłędnie formułuje na piśmie i w mowie problemy związane z interpretacją kan. 124- 203 KPK; potrafi w pełni uzasadnić stanowiska występujące w doktrynie związane z wykładnią kan. 124- 203 KPK.

Kompetencje

Ocena 2 (ndst). Student nie potrafi zorganizować pracy badawczej związanej z kan. 124- 203 KPK; student nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć

Ocena 3 (dst) Student potrafi w ograniczonym stopniu zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 4 dobra (db) Student potrafi właściwe zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK ; aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Ocena 5 bardzo dobra (bdb). Student potrafi kompleksowo zorganizować pracę badawczą związaną z kan. 124- 203 KPK; bardzo aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Ginter Dzierżon
Group instructors: Ginter Dzierżon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Poziom przedmiotu:podtawowy

Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie

Wymagania wstępne:bez warunków wstępnych

Full description: (in Polish)

W wykładzie zostaną omówione zagadnienia związane z interpretacją kan. 1-93 KPK związane z kanonami wstępnymi (kan. 1-6 KPK), ustawami kościelnymi (kan. 8-22 KPK), zwyczajem prawnym (kan. 23-28 KPK), dekretów ogólnych i instrukcji (kan. 29-33 KPK) oraz aktów administracyjnych konkretnych (kan. 35-93 KPK).

Bibliography: (in Polish)

1. J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodesku Prawa Kanonicznego, t.1, Poznań 2003.

2. T. Pawluk, Prawo kanonniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1. Olsztyn 1984.

3. E. Sztaforwski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ukończona szkoła średnia z maturą.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 10 hours more information
Coordinators: Ginter Dzierżon
Group instructors: Ginter Dzierżon
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajjęcia będą mieć charakter wykladu na którym uwaga zostanie skupiona na interpretacji kan. 1-93 KPK

Full description: (in Polish)

Wyklad będzie miał charakter kusoryczyny. Wykladnię kan. 1-93 KPK poprzedzi prezentacja zalozeń systemowych kanonicznego porządku prawnego.

Bibliography: (in Polish)

. J. Krukowski, R. Sobański, Komenatarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Pozneń 2003.

T. Pawluk Prawo kasnonczne wedlug Kodesku Jana Pawla II, t. 1,Olsztyn 1984.

3. E. Sztafrpowski, Podręcznik prawa kanonicznego,t. 1., Warszawa 1985.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)