Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo Kościołów Wschodnich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-PKW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo Kościołów Wschodnich
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

- średnio zaawansowany - ogólna znajomość historii prawa Kościów Wschodnich

Cele przedmiotu:

- przyswojenie przez studentów ogólnej wiedzy chrześcijańskiego Wschodu oraz analiza niektórych zagadnień Kodeksu Katolickich Kościołów Wschodnich

Wymagania wstępne:

- podstawowa wiedza z historii Kościoła powszechnego z uwzględnieniem chrześcijańskiego Wschodu

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

- kanoniczne aspekty dekretu soborowego Orientalium Ecclesiarum

- omówienie kodeksu kanonów Kościołów Wschodnich z roku 1990 (zagadnienia takie jak: instytucja patriarsza, struktury synodów w prawodawstwie katolickich Kościołów Wschodnich, zwłaszcza synod stały)

- Wielka Schizma Wschodnia 1054 r., Unia Brzeska 1596 r., sakramenty, zagadnienia ekumeniczne, świat prawosławia

Metody oceny:

- egzamin ustny, ocena ciągła

Literatura:

- Dekret Soboru Watykańskiego Drugiego Orientalium Ecclesiarum

- Kodeks kanonów katolickich Kościołów Wschodnich 1990 r.

- Synod Zamojski 1720 r.

- E. Przrekop, Sakramenty święte w prawie katolickich Kościołów Wschodnich, Lublin 1973

- Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 1974

- A. S. Atiya, Historia Kościołów Wschodnich, Warszawa 1978

- W. Hryniewich, Kościoły siostrzane, Warszawa 1993

- J. Łapiński, Struktury synodalne w prawodawstwie katolickich Kościołów Wschodnich, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum, Warszawa 2004, s. 141-167

- Borys A. Gudziak, Kryzys i reforma (metropolia Kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza Unii Brzeskiej), Lublin 2008

- W.Łosski, Teologia mistyczna Kościoła Wschodniego, Warszawa 1989

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.