Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-N-RM-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Literatura:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego

2. S. Świaczny, Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych. Próba systematyzacji. Ius Matrimoniale 7(2002), s. 119-149.

3. Tenże, Wykonywanie władzy przez Kościół nad węzłem nieochrzczonych, Prawo Kano0niczne 43(2000) nr 3-4, s. 253-272.

4. B. Nowakowski, Rozwiązywanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań 2013.

5. J. Kowal, Rozwiązywanie małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary, W: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, pr. zb., Lublin 20110, s. 127-144.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)