Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Dissolution of marriage in favorem fidei

General data

Course ID: WK-N-RM-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Dissolution of marriage in favorem fidei
Name in Polish: Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Bibliography: (in Polish)

1. Kodeks Prawa Kanonicznego

2. S. Świaczny, Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych. Próba systematyzacji. Ius Matrimoniale 7(2002), s. 119-149.

3. Tenże, Wykonywanie władzy przez Kościół nad węzłem nieochrzczonych, Prawo Kano0niczne 43(2000) nr 3-4, s. 253-272.

4. B. Nowakowski, Rozwiązywanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy, Poznań 2013.

5. J. Kowal, Rozwiązywanie małżeństwa niesakramentalnego na korzyść wiary, W: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, pr. zb., Lublin 20110, s. 127-144.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 3 hours more information
Lectures, 7 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski
Group instructors: Tomasz Białobrzeski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)