Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Protection of intellectual property

General data

Course ID: WK-N-WI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Protection of intellectual property
Name in Polish: Ochrona własności intelektualnej
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acXsShJqpAJygk7M8KUNGRrzctFH5AothUAX-KNlbIC41%40thread.tacv2/conversations?groupId=c906ee5f-c8f3-40b0-8760-0da2c06615b8&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W12, PK_K06

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Bibliography: (in Polish)

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

EK_1 Znajomość treści przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej

EK_2 Wiedza na temat aktualnego orzecznictwa sądowego i literatury w zakresie ochrony własności intelektualnej

Umiejętności

EK_3Umiejętność konstruowania poprawnych umów z zakresu ochrony własności intelektualnej

EK_4Umiejętność konstruowania poprawnych środków prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej

Kompetencje

EK_5Przestrzeganie wymogów co do formy sporządzenia umów w zakresie ochrony własności intelektualnej

EK_6Dbanie o skuteczność i trafność konstruowanych środków prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

wykład z dyskusją, rozwiązywanie kazusów

Wiedza:- ocena ndst (2) student nie zna podstawowych instytucji prawnych, problematyki oraz orzecznictwa związanych z przedmiotem zajęć;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Umiejętności:- ocena ndst (2) student nie potrafi dokonywać samodzielnej wykładni obowiązujących przepisów związanych z przedmiotem zajęć jak również przedstawić wywodu prawniczego;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Kompetencje:- ocena ndst (2) - student nie potrafi potrafi formułować własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytyczne oraz nie widzi potrzeby stałego obowiązku poznawania przepisów i aktualnego orzecznictwa związanego z przedmiotem zajęć;- ocena dst (3) - j.w. w stopniu przynajmniej poprawnym;- ocena db (4) - j.w. w stopniu prawidłowym, pozwalającym na zajęcie własnego stanowiska;- ocena bdb (5) - j.w. w stopniu wzorowym, pozwalającym na swobodną dyskusję z wykorzystaniem trafnej argumentacji.

Zaliczenie ma formę ustną.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 5 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Bibliography: (in Polish)

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 5 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Przedmiot dotyczy analizy norm z zakresu ochrony własności intelektualnej

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą następujących zagadnień:

1. Wprowadzenie do ochrony własności intelektualnej

2. Podmiot i przedmiot prawa autorskiego

3. Treść prawa autorskiego

4. Czas trwania autorskich praw majątkowych

5. Przejście autorskich praw majątkowych

7. Ochrona praw autorskich

8. Ochrona wizerunku

9. Odpowiedzialność karna

10. Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej

Bibliography: (in Polish)

E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, 2016

J. Barta, Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego tom 13, 2017

(lub nowsze wydania)

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 5 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)