Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Istota małżeństwa i przesłanki konieczne do zawarcia małżeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-IM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Istota małżeństwa i przesłanki konieczne do zawarcia małżeństwa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PK_W07; PK_U04; PK_U06_; PK_K05;

Skrócony opis:

Przedmiot wykładu dotyczy ważności małżeństwa: przesłanek w postaci wolności od przeszkód małżeńskich, od wad zgody małżeńskiej oraz zachowania formy kanonicznej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujący zakres tematyczny: określenie Małżeństwa kanonicznego; przeszkody małżeńskie; zgoda małżeńska; forma zawarcia małżeństwa.

Literatura:

1. W. Góralski, , Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 31-54.

2. W. Góralski, Studia nad małżeństwem i rodziną, Warszawa 2007, s. 305-319.

3. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1984, s. 125-191.

4. W. Góralski, Małżeństwo niezawarte w prawie polskim a małżeństwo zawarte nieważnie w prawie kanonicznym, w: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska,M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 43-55.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1 - student zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 2 - student posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego.

W zakresie umiejętności:

EK 3 - student potrafi interpretować normy prawne dotyczące nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 4 - student potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego.

W zakresie kompetencji:

EK 5 - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej

nieważności małżeństwa kościelnego.

EK 6 - student aktywnie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

ECTS [1 ECTS - 30 (25) godz.]

- udział w wykładzie - 4 godz.

- przygotowanie do zajęć - 10 godz.

- przygotowanie do testu - 30 godz.

- konsultacje - 6 godz.

Suma godzin: 50, Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wiedzy:

- nazl - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; nie posiada wiedzy pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego.

- zal - student zna podstawową terminologię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; posiada wiedzę pozwalająca mu na scharakteryzowanie nieważności małżeństwa kościelnego.

W zakresie umiejętności:

- zal - student nie potrafi interpretować norm prawnych dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; nie potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografii dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego.

- zal - student potrafi interpretować normy prawne dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego; potrafi znaleźć i właściwie wykorzystać bibliografię dotyczącą nieważności małżeństwa kościelnego.

W zakresie kompetencji:

- zal - student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- nzal - student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu przyswojenie treści dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego; angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)