Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompatybilność poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WK-P-NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompatybilność poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa
Jednostka: Wydział Prawa Kanonicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są normy prawne dotyczące ustalenia formuły wątpliwości w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienie kompatybilności poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

Literatura:

1. R. Sobański, Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, Ius Matrimoniale 5 (2002), s. 139-150.

2. H. Stawniak, Komentarz do art. 135-138 Dignitas Connubii, w: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas Connubii, Sandomierz 2007, s. 205-209.

3. H. Stawniak, Zawiązanie sporu, w: B. Hołtys, G. Leszczyński (red.), Wielka encyklopedia prawa, Prawo kanoniczne, t.2, Warszawa 2014, s. 262-263.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię dotyczącą tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 2 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 3 - student posiada wiedzę na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczące tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 5 - student w oparciu o normy prawne analizuje i ocenia konkretne kazusy prawne w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

KOMPETENCJE:

EK 6 - student potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną dotyczącą przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 7 - student angażuje się aktywnie podczas prowadzonych zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA:

- NZAL - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie ma uporządkowanej wiedzy na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie posiada wiedzy na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

- ZAL - student zna podstawową terminologię dotyczącą tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; ma uporządkowaną wiedzę na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; posiada wiedzę na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

- NZAL - student nie umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczących tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie umie w oparciu o normy prawne właściwie analizować i oceniać konkretnych kazusów prawnych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

- ZAL - student umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczące tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; w oparciu o normy prawne analizuje i ocenia konkretne kazusy prawne w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

KOMPETENCJE:

- NZAL - student nie potrafi zaplanować i zorganizować pracy indywidualnej dotyczącej przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- ZAL - student potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną dotyczącą przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; angażuje się aktywnie podczas prowadzonych zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Białobrzeski
Prowadzący grup: Tomasz Białobrzeski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)