Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Kompatybilność poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa

General data

Course ID: WK-P-NM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Kompatybilność poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Short description: (in Polish)

Przedmiotem wykładu są normy prawne dotyczące ustalenia formuły wątpliwości w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Full description: (in Polish)

Wykład obejmuje zagadnienie kompatybilności poszczególnych tytułów nieważności małżeństwa w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

Bibliography: (in Polish)

1. R. Sobański, Orzekanie nieważności małżeństwa z dwu (lub więcej) tytułów wadliwego konsensu, Ius Matrimoniale 5 (2002), s. 139-150.

2. H. Stawniak, Komentarz do art. 135-138 Dignitas Connubii, w: T. Rozkrut (red.), Komentarz do Instrukcji procesowej Dignitas Connubii, Sandomierz 2007, s. 205-209.

3. H. Stawniak, Zawiązanie sporu, w: B. Hołtys, G. Leszczyński (red.), Wielka encyklopedia prawa, Prawo kanoniczne, t.2, Warszawa 2014, s. 262-263.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

EK 1 - student zna podstawową terminologię dotyczącą tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 2 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 3 - student posiada wiedzę na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

EK 4 - student umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczące tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 5 - student w oparciu o normy prawne analizuje i ocenia konkretne kazusy prawne w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

KOMPETENCJE:

EK 6 - student potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną dotyczącą przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

EK 7 - student angażuje się aktywnie podczas prowadzonych zajęć.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA:

- NZAL - student nie zna podstawowej terminologii dotyczącej tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie ma uporządkowanej wiedzy na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie posiada wiedzy na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

- ZAL - student zna podstawową terminologię dotyczącą tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; ma uporządkowaną wiedzę na temat tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; posiada wiedzę na temat problemów teoretyczno-praktycznych z zakresu tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

- NZAL - student nie umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczących tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie umie w oparciu o normy prawne właściwie analizować i oceniać konkretnych kazusów prawnych w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

- ZAL - student umie interpretować normy prawa kanonicznego dotyczące tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; w oparciu o normy prawne analizuje i ocenia konkretne kazusy prawne w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa na forum kościelnym.

KOMPETENCJE:

- NZAL - student nie potrafi zaplanować i zorganizować pracy indywidualnej dotyczącej przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; nie angażuje się podczas prowadzonych zajęć.

- ZAL - student potrafi zaplanować i zorganizować pracę indywidualną dotyczącą przeprowadzenia zadania badawczego w zakresie tytułów wadliwego konsensu małżeńskiego; angażuje się aktywnie podczas prowadzonych zajęć.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 5 hours more information
Coordinators: Tomasz Białobrzeski
Group instructors: Tomasz Białobrzeski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - credit
Lectures - credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)