Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin

General data

Course ID: WK-S-L4
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Latin
Name in Polish: Łacina
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Pozytywnie zaliczony trzeci semestr z języka łacińskiego.

Short description: (in Polish)

Nauka podstaw gramatyki i słownictwa języka łacińskiego na podstawie tekstów źródłowych (klasycznych, romanistycznych, kościelnych, kanonistycznych) oraz spreparowanych.

Full description: (in Polish)

Opis przedmiotu:

Nauka podstaw gramatyki języka łacińskiego w oparciu o wskazane przez prowadzącego teksty łacińskie pozwala na poznanie następujących zagadnień gramatycznych:

1. Czasowniki z przedrostkami.

2. Supinum na „-um”.

3. Utrwalanie poznanych czasów strony biernej.

4. Rzeczowniki deklinacji IV.

5. Rzeczowniki deklinacji V.

6. Rzeczownik „homo” i wyrazy pokrewne (przyrostki „-anus” i „-tas”).

7. Liczebniki.

8. Odmiana liczebników.

9. Zaimek zwrotny. Zaimek nieokreślony „quisque”. Rzeczownik „vis”. Rzeczowniki zakończone na „-ia”, „-itia”, „-tas”. Powtórzenie form deklinacyjnych.

10. Participium perfecti passivi. Zaimek nieokreślony “quidam”. Rzeczowniki zakończone na „-or”, „-io”, „-us”, (gen. sing.) „-iorum”, „-ura”.

11. Indicativus perfecti passivi. Infinitivus perfecti passivi.

12. Participium futuri passivi.

13. Participium futuri activi. Infinitivus futuri activi.

14. Zaimki wskazujące: “hic, haec, hoc; ille, illa, illud; ipse, ipsa, ipsum; iste, ista, istud”.

15. Participium praesentis activi.

16. Rzeczownik “domus”. Składnia nazw miast.

17. Nominativus cum infinitivo.

18. Indicativus plusquamperfecti i futuri II activi i passivi.

19. Zaimek wskazujący “idem, eadem, idem”. Accusativus cum infinitivo po „iubeo, veto, sino”.

20. Ablativus absolutus.

21. Stopniowanie przymiotników. Tworzenie i stopniowanie przysłówków.

22. Stopniowanie nieregularne przymiotników i przysłówków. Stopniowanie opisowe. Ablativus comparationis. Genetivus partitivus.

23. Zaimek nieokreślony „aliquis”.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa:

Jan Rezler, "Język łaciński dla prawników", wyd. XIV, 7. dodr., Warszawa 2013.

"Mały słownik łacińsko-polski" red. Józef Korpanty, wyd. X, Warszawa 2011.

Janusz Sondel, "Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków", Wyd. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

"Mały słownik polsko-łaciński", red. Lidia Winniczuk, wyd. XIII, Warszawa 2011.

Alojzy Jougan, "Słownik kościelny łacińsko-polski", wyd. V, Sandomierz 2013.

"Łacińska terminologia prawnicza", red. Jerzy Zajadło, wyd. III, Warszawa 2020.

Krzysztof Burczak, Antoni Dębiński, Maciej Jońca, "Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze", wyd. II, Warszawa 2013

Marek Kuryłowicz, "Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego", wyd. V, Warszawa 2017.

„Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym”, zebr., oprac. i zred. Czesław Michalunio, Kraków 2008.

Jan Wikarjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego", wyd. XI, 3. dodruk., Warszawa 2007.

Zygmunt Samolewicz, "Składnia łacińska", wyd. II popr., Kraków 2006.

Można posłużyć się także każdym innym podręcznikiem, słownikiem czy opracowaniem gramatyki języka łacińskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Studentka/Student:

1 - umiejętnie czyta i akcentuje w języku łacińskim;

2 - identyfikuje i potrafi stosować poznane zasady gramatyczne języka łacińskiego;

3 - poprawnie tłumaczy teksty łacińskie na język polski;

4 - zna podatkowe słownictwo łacińskie;

5 - zna różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny;

6 - zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu

Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 30 godzin.

2 punkty ECTS (1 pkt ECTS = 25[30] godzin)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Studentka/Student na ocenę:

- 5 (bardzo dobrą): umiejętnie czyta i akcentuje w języku łacińskim; bezbłędnie identyfikuje i potrafi stosować poznane na zajęciach zasady gramatyczne języka łacińskiego; bezbłędnie tłumaczy teksty łacińskie na język polski; bardzo dobrze zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; bardzo dobrze zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; bardzo dobrze zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

- 4 (dobrą): poprawnie czyta i akcentuje w języku łacińskim; dobrze identyfikuje i potrafi stosować poznane na zajęciach zasady gramatyczne języka łacińskiego; dobrze tłumaczy teksty łacińskie na język polski; dobrze zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; dobrze zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; dobrze zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

- 3 (dostateczną): popełnia znaczące błędy w czytaniu i akcentowaniu w języku łacińskim; popełnia znaczące błędy w identyfikacji i stosowaniu poznanych na zajęciach zasad gramatycznych języka łacińskiego; słabo tłumaczy teksty łacińskie na język polski; słabo zna poznane na zajęciach słownictwo łacińskie; słabo zna poznane na zajęciach różnice dzielące język łaciński klasyczny i kościelny; słabo zna podstawowe informacje z zakresu historii i kultury starożytnego Rzymu.

Zajęcia kończą się egzaminem w formie pisemnej odpowiedzi (test, quiz) na pośrednictwem platformy e-learningowej Moodle. Przedmiot egzaminu obejmuje wszystkie zagadnienia gramatyczne oraz słownictwo poznane podczas czterosemestralnej nauki języka łacińskiego.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Andrzej Sacher
Group instructors: Andrzej Sacher
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)