Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Family law

General data

Course ID: WK-S-PR-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Family law
Name in Polish: Prawo rodzinne
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W08, PK_U05

PK_K05

Short description: (in Polish)

Opanowanie przez studenta aparatu pojęciowego, umiejętności analizy tekstów prawnych, słownictwa prawniczego, instytucji prawnych w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy (EK 1-2): EK 1 - student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;

EK 2 – student potrafi analizować teksty prawne oraz rozwiązywać kazusy

W zakresie umiejętności (EK 3-4): EK 3 - student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać stosunki prawno-rodzinne;

EK 4 – student potrafi samodzielnie wykorzystać poznaną wiedzę w zakresie konkretnych stanów faktycznych, jest aktywny w dyskusji tematycznej, przedstawia własną opinię oraz poglądy.

W zakresie kompetencji (EK 5-6): EK 5 – student potrafi przyswoić określony zakres wiedzy z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ma potrzebę zdobywania wiedzy i dokształcania się;

EK 6 – student angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, konstruuje także uwagi krytyczne oraz potrafi wypowiadać się w zakresie problematyki rodzinno-prawnej.

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Helena Pietrzak
Group instructors: Helena Pietrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)