Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Theory of church law

General data

Course ID: WK-S-TP-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Theory of church law
Name in Polish: Teoria prawa kościelnego
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

canon law

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W01, PK_W03

PK_W05

Preliminary Requirements:

(in Polish) Student posiada wiedzę z zakresu wstępu do prawoznawstwa.

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest ukształtowanie formacji prawniczej absolwentów Wydziału Prawa Kanonicznego w zakresie specyfiki prawa kanonicznego jako zjawiska prawnego. Chodzi o prawniczą "forma mentis".

Full description: (in Polish)

Student poznaje prawo kanoniczne jako zjawisko prawne wewnątrz Kościoła w jego rozwoju historycznym; eklezjalne podstawy prawa kościelnego (norma kanoniczna w ustawie i zwyczaju); działanie prawa kanoniczego (przestrzeganie i stosowanie prawa).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podawana jest studentom w bieżącym cyklu nauczania przedmiotu i zamieszczona w aktualnym na każdy semestr opisie przedmiotu.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

WIEDZA:

W01 - student opisuje zjawisko prawa kościelnego w jego historycznym rozwoju; wyjaśnia jego specyfikę na tle różnic pomiędzy prawem kanonicznym a prawem świeckim; tłumaczy kanonistykę jako naukę prawną i teologiczną.

W03 - student opisuje i tłumaczy strukturę normy kanonicznej w ustawie i zwyczaju, jej obowiązuywalnośc; rozpoznaje eklezjologiczne podstawy prawa kanonicznego; konstruuje procesy stanowienia i stosowania prawa.

W05 - student porównuje teoretyczną wiedzę do obowiązującego prawa; rozwiązuje sytuacje prawne (casusy).

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

WIEDZA: W_01; W_03; W_05.

- ocena dostateczna: student wyjaśnia podstawowe zadania kanonistyki; potrafi dostrzec specyfikę prawa kanonicznego w jego historycznej postaci (prawo stanowione i zwyczajowe); opisuje i objaśnia procesy przestrzegania, stanowienia i stosowania prawa kanonicznego;

- ocena dobra: student objaśnia większość zagadnień dotyczących normy stanowionej i zwyczajowej; uzasadnia racje eklezjologiczne zwyczaju jako źródła prawa; argumentuje różnice w procesie stosowania prawa; wskazuje motywy przestrzegania prawa kanonicznego.

- ocena bardzo dobra: student potrafi zestawić, argumentować główne tezy kanonistyki w jej dialogu z naukami prawnymi.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Group instructors: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 25


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Group instructors: Tomasz Gałkowski, Maciej Kołodziejski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 30


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Gałkowski
Group instructors: Tomasz Gałkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) ECTS: 4


WYKŁAD: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do egzaminu: 30


ĆWICZENIA: 2 ECTS

Uczestnictwo w zajęciach: 30

Przygotowanie do ćwiczeń: 15

Przygotowanie do kolokwium: 15

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)