Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

The origin of mediation

General data

Course ID: WK-WPK-U2-GM
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: The origin of mediation
Name in Polish: Geneza mediacji
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Student zapoznaje się z historyczną i międzynarodową perspektywą mediacji.

Ujęcie historyczne ADR-ów.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

EK 1 – student ma rozszerzoną wiedzę o sposobach rozwiązywania praktycznych kwestii prawnych. EK 2 – student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych zawodu mediatora.

Umiejętności:

EK 3 – student potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania konkretnych problemów.

Student zna – alternatywne metody rozwiązywania sporów. Student zna techniki mediacyjne.

Student zna techniki wychodzenia z impasu. Student zna techniki wyrównania sił w dynamice sporu.

Kompetencje:

EK 4 – student odpowiednio określa priorytety i wie co jest ważne.

EK 5 – student ma świadomość roli etyki zawodowej w działaniach mediatora.

EK 6 – student zna język niewerbalny w komunikacji. Student potrafi aktywnie słuchać.

Student zna możliwości rynku pracy dla mediatorów.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)