Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia doktryn politycznych i prawnych

General data

Course ID: WK-WPK-UKSW-HDPP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia doktryn politycznych i prawnych
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups: (in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wymagania właściwe studentom UKSW na roku trzecim przystępujących do wykładów monograficznych

Short description: (in Polish)

Celem wykładów "Historia doktryn politycznych i prawnych" jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się doktryn polityczno-prawnych w kontekście konkretnej epoki historycznej (od starożytności do schyłku XX wieku). W czasie wykładów studentom zaprezentowane zostaną życiorysy, twórczość i doktryna głównych przedstawicieli poszczególnych epok, w oparciu o podręczniki przedmiotu zarówno języka polskiego, hiszpańskiego jak i angielskiego.

Full description: (in Polish)

Wykłady monograficzne obejmują następujący zestaw zagadnień podstawowych:

1. Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji (sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles).

2. Główne idee polityczno-prawne okresu hellenistycznego i starożytnego Rzymu (cynicy, Epikur, stoicy)

3. Państwo i prawo w początkach chrześcijaństwa (Jezus z Nazaretu, Paweł z Tarsu, Augustyn).

4. Myśl polityczno-prawna średniowiecza (Jan z Salizbury, Tomasz z Akwinu, Dante Alighieri, Marsyliusz z Padwy).

5. Myśl polityczno-prawna epoki renesansu (Machiavelli, Erazm z Rotterdamu, Tomasz More, Franciszek Bacon, Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, Piotr Skarga, Bracia Polscy).

6. Doktryny okresu reformacji (Luter, Zwingli, Münzer, Kalwin).

7. Nowożytna szkoła prawa natury (Grocjusz, Francisco Suárez, Samuel Pufendorf).

8. Myśl polityczno-prawna oświecenia (Monteskisz, Jan Jakub Rousseau, Edmund Burke, Hugo Kołątaj, Stanisław Leszczyński).

9. Doktryny polityczno-prawne w XIX wieku:

9.1. Idealizm niemiecki (Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel).

9.2. Niemiecka szkołą historyczno-prawna (Gustaw von Hugo, Fryderyk K. von Savigny).

9.3. Liberalizm, pozytywizm (Jerzy Jellinek) i dziewiętnastowieczna myśl lewicowa.

9.4. Myśl społeczna Kościoła (Leon XII).

10. Doktryny polityczno-prawne w XX wieku

10.1. Doktryny reformistyczne (idea państwa dobrobytu, myśl społeczna Kościoła rzymskokatolickiego).

10.2. Doktryny rewolucyjne (Włodzimierz J. Lenin, Józef Stalin, Lew D. Trocki).

10.3. Doktryny faszyzmu i nazizmu.

10.4. Liberalizm w XX wieku (Friedrich A. von Hayek, John Rawls).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.

H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995.

The Oxford international encyclopedia of legal history. Vol. 1-6, red. Stanley N. Katz, Oxford University Press, 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W zakresie wiedzy:

EK1 - student zna literaturę przedmiotu, zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych,

EK2 - student posiada wiedzę dotyczącą procesu powstawania i kształtowania się podstawowych doktryn politycznych i prawnych w tradycji prawnej Zachodu,

EK3 - student zna wybitnych przedstawicieli/twórców doktryny polityczno-prawnej poszczególnych epok i nurtów w tradycji prawnej Zachodu.

W zakresie umiejętności:

EK4 - student potrafi korzystać z literatury przedmiotu,

EK5 - student potrafi opisać i analizować poszczególne zagadnienia związane z tematyką wykładów (zarówno jeśli chodzi o analizę historii poszczególnych doktryn, jak i poszczególnych jej przedstawicieli).

W zakresie kompetencji:

EK6 - student posiada podstawowe kompetencje w zakresie analizy, interpretacji historycznej zagadnień prawnych związanych z tematem wykładów, które może wykorzystać m. in. podczas własnych badań z zakresu historii prawa oraz badań interdyscyplinarnych.

Opis ECTS (3 pkt.):

udział w wykładach - 30 godz.

przygotowanie studenta do wykładów - 10 godz.

opracowanie tekstu/analizy na zadany temat - 20 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 15 godz.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza (EK1-3):

ocena 2 (ndst) - student nie zna podstawowej literatury przedmiotu,

nie posiada wiedzy dotyczącej procesu kształtowania się podstawowych doktryn politycznych i prawnych oraz twórców tych doktryn w tradycji prawnej Zachodu,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu zna podstawową literaturę przedmiotu i posiada ograniczoną wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się doktryn polityczno-rawnych oraz twórców tych doktryn w tradycji prawnej Zachodu,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym zna podstawową literaturę przedmiotu i posiada wystarczającą wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się doktryn polityczno-rawnych oraz twórców tych doktryn w tradycji prawnej Zachodu,

ocena 5 (bdb) - student w pełni zna podstawową literaturę przedmiotu i posiada i takim tez stopniu posiada wiedzę dotyczącą procesu kształtowania się doktryn polityczno-rawnych oraz twórców tych doktryn w tradycji prawnej Zachodu.

Umiejętności (EK4-5):

ocena 2 (ndst) - student nie potrafi: korzystać z literatury przedmiotu, opisać i analizować poszczególnych zagadnień z historii doktryn politycznych i prawnych,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu potrafi: korzystać z literatury przedmiotu, opisać i analizować poszczególne zagadnienia z historii doktryn politycznych i prawnych,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym potrafi: korzystać z literatury przedmiotu, opisać i analizować poszczególne zagadnienia z historii doktryn politycznych i prawnych,

ocena 5 (bdb) - student potrafi w pełni: korzystać z literatury przedmiotu, opisać i analizować poszczególne zagadnienia z historii doktryn politycznych i prawnych.

Kompetencje (EK6):

ocena 2 (ndst) - student nie posiada właściwych kompetencji w zakresie opisu i analizy zagadnień omawianych w trakcie wykładów,

ocena 3 (dost) - student w ograniczonym stopniu posiada kompetencje konieczne do opisu i analizy zagadnień omawianych w czasie wykładów,

ocena 4 (db) - student w stopniu wystarczającym posiada kompetencje konieczne do opisu i analizy zagadnień omawianych w czasie wykładów,

ocena (bdb) - student w pełni posiada kompetencje konieczne do opisu i analizy zagadnień omawianych w czasie wykładów.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Monographic lecture, 30 hours more information
Coordinators: Piotr Ryguła
Group instructors: Piotr Ryguła
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Monographic lecture - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Short description: (in Polish)

Celem wykładów "Historia doktryn politycznych i prawnych" jest zapoznanie studentów z procesem kształtowania się doktryn polityczno-prawnych w kontekście konkretnej epoki historycznej (od starożytności do schyłku XX wieku). W czasie wykładów studentom zaprezentowane zostaną życiorysy, twórczość i doktryna głównych przedstawicieli poszczególnych epok, w oparciu o podręczniki przedmiotu zarówno języka polskiego, hiszpańskiego jak i angielskiego.

Full description: (in Polish)

Wykłady monograficzne obejmują następujący zestaw zagadnień podstawowych:

1. Myśl polityczno-prawna starożytnej Grecji (sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles).

2. Główne idee polityczno-prawne okresu hellenistycznego i starożytnego Rzymu (cynicy, Epikur, stoicy)

3. Państwo i prawo w początkach chrześcijaństwa (Jezus z Nazaretu, Paweł z Tarsu, Augustyn).

4. Myśl polityczno-prawna średniowiecza (Jan z Salizbury, Tomasz z Akwinu, Dante Alighieri, Marsyliusz z Padwy).

5. Myśl polityczno-prawna epoki renesansu (Machiavelli, Erazm z Rotterdamu, Tomasz More, Franciszek Bacon, Paweł Włodkowic, Stanisław ze Skarbimierza, Piotr Skarga, Bracia Polscy).

6. Doktryny okresu reformacji (Luter, Zwingli, Münzer, Kalwin).

7. Nowożytna szkoła prawa natury (Grocjusz, Francisco Suárez, Samuel Pufendorf).

8. Myśl polityczno-prawna oświecenia (Monteskisz, Jan Jakub Rousseau, Edmund Burke, Hugo Kołątaj, Stanisław Leszczyński).9. Doktryny polityczno-prawne w XIX wieku:

9.1. Idealizm niemiecki (Immanuel Kant, Georg W.F. Hegel).

9.2. Niemiecka szkołą historyczno-prawna (Gustaw von Hugo, Fryderyk K. von Savigny).

9.3. Liberalizm, pozytywizm (Jerzy Jellinek) i dziewiętnastowieczna myśl lewicowa.

9.4. Myśl społeczna Kościoła (Leon XII).

10. Doktryny polityczno-prawne w XX wieku

10.1. Doktryny reformistyczne (idea państwa dobrobytu, myśl społeczna Kościoła rzymskokatolickiego).

10.2. Doktryny rewolucyjne (Włodzimierz J. Lenin, Józef Stalin, Lew D. Trocki).

10.3. Doktryny faszyzmu i nazizmu.

10.4. Liberalizm w XX wieku (Friedrich A. von Hayek, John Rawls).

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Warszawa 2009.

A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 2011.

K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

J.M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.

H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995.

The Oxford international encyclopedia of legal history. Vol. 1-6, red. Stanley N. Katz, Oxford University Press, 2009.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wymagania stawiane studentom UKSW pragnącym uczestniczyć w wykładzie monograficznym z powyższego zakresu

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)