Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Professional practices

General data

Course ID: WM-FI-2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Professional practices
Name in Polish: Praktyki studenckie
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FIZ1_W11, FIZ1_W12, FIZ1_W13, FIZ1_U02, FIZ1_U03, FIZ1_U04, FIZ1_U09, FIZ1_U13, FIZ1_U14, FIZ1_K02, FIZ1_K03, FIZ1_K04, FIZ1_K08

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

2. Zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące własności przemysłowej, intelektualnej i przestrzegania prawa autorskiego.

3. Ma wiedzę na temat zarządzania oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

4. Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

5. Potrafi formułować problem oraz wykorzystywać metodykę badań fizycznych do jego rozwiązywania

6. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych

7. Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

8. Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej

9. Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

zal. na ocene

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Practice, 120 hours more information
Coordinators: Michał Artymowski
Group instructors: Michał Artymowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)