Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Specialized lab. I

General data

Course ID: WM-FI-301
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Specialized lab. I
Name in Polish: Pracownia specjalistyczna I (LIC zima)
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25690
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 OR 6.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FIZ1_W04

FIZ1_W05

FIZ1_W06

FIZ1_W08

FIZ1_W11

FIZ1_U02

FIZ1_U06

FIZ1_U07

FIZ1_U09

FIZ1_U10

FIZ1_U11

FIZ1_U13

FIZ1_U14

FIZ1_U16

FIZ1_K03

FIZ1_K04

FIZ1_K08

FIZ1_K09

Preliminary Requirements:

(in Polish) Podstawy fizyki. Matematyczne metody opracowania eksperymentu. Wiadomości dotyczące konkretnego wykonywanego ćwiczenia.

Short description:

Classes aimed at getting knowledge and mastering selected research techniques.

Full description:

Classes aimed at getting knowledge and mastering selected research techniques. Individual leaders of the laboratory introduce students to the techniques used in the fields in which they specialize.

Bibliography: (in Polish)

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W1. Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych w fizyce.

W2. Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe

konwencje i jednostki fizyczne.

W3. Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej.

W4. Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do

samodzielnej pracy w laboratorium.

U1. Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

U2. Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

U3. Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych, tematycznie ukierunkowanym Internetem

U4. Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

U5. Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

K1. Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej

pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy

charakter

K2. Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń,

Po wykonaniu każdego zadania laboratoryjnego należy złożyć sprawozdanie.

Sprawozdania są oceniane w skali 2 - 5.

Ocena końcowa: punkty za sprawozdania są sumowane i dzielone na 5.

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Classes aimed at getting knowledge and mastering selected research techniques. Individual leaders of the laboratory introduce students to the techniques used in the fields in which they specialize.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Iaroslav Shopa
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25690
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Classes aimed at getting knowledge and mastering selected research techniques. Individual leaders of the laboratory introduce students to the techniques used in the fields in which they specialize.

Full description: (in Polish)

Poznanie i opanowanie wybranych technik badawczych:

Spektroskopia ciała stałego.

Optyka fizyczna.

Polarymetria w badaniach ciał stałych.

Zjawiska elektro-optyczne.

Bibliography: (in Polish)

1. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

2. Szczeniowski Sz., Fizyka doświadczalna cz.IV Optyka, PWN, Warszawa. 1983.

3. Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018

4. Boxall J., Arduino. 65 praktycznych projektów. Wydawnictwo Helion. 2014

5. Ratajczyk F., Dwójłomność i polaryzacja optyczna. OWPW. Wrocław, 2000

6. Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 10 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2022/23" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 10 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Serhiy Kobyakov, Marek Muzyk, Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)