Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalistyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-351 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalistyczna II
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

FIZ1_W04; FIZ1_W05; FIZ1_W06; FIZ1_W08; FIZ1_W11; FIZ1_U02; FIZ1_U06; FIZ1_U07; FIZ1_U07; FIZ1_U09; FIZ1_U10; FIZ1_U11; FIZ1_U13; FIZ1_U14; FIZ1_U17; FIZ1_K03; FIZ1_K04; FIZ1_K08; FIZ1_K09

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Literatura:

Dobór literatury zależy od wybranej tematyki pracy licencjackiej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych

Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej

Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne

Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych,

tematycznie ukierunkowanym Internetem

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej

Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Przestrzega zasady etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń, praca licencjacka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Godlewski
Prowadzący grup: Marek Godlewski, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kamińska
Prowadzący grup: Agata Kamińska, Marek Muzyk, Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Serhiy Kobyakov
Prowadzący grup: Serhiy Kobyakov
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Literatura:

Dobór literatury zależy od wybranej tematyki pracy licencjackiej

Wymagania wstępne:

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.