Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Specialized lab. II

General data

Course ID: WM-FI-351
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Specialized lab. II
Name in Polish: Pracownia specjalistyczna II (lic lato)
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 OR 12.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FIZ1_W04; FIZ1_W05; FIZ1_W06; FIZ1_W08; FIZ1_W11; FIZ1_U02; FIZ1_U06; FIZ1_U07; FIZ1_U07; FIZ1_U09; FIZ1_U10; FIZ1_U11; FIZ1_U13; FIZ1_U14; FIZ1_U17; FIZ1_K03; FIZ1_K04; FIZ1_K08; FIZ1_K09

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Bibliography: (in Polish)

Dobór literatury zależy od wybranej tematyki pracy licencjackiej

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wie na czym polega metodyka badań eksperymentalnych

Wie na czym polega ścisły opis zjawisk fizycznych

Zna podstawową terminologię, nomenklaturę, zwyczajowe konwencje i jednostki fizyczne

Zna główne metody pomiarowe z zakresu fizyki klasycznej

Zna podstawowe zasady BHP w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w laboratorium

Potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać informacje

Potrafi przeprowadzić proste pomiary fizyczne

Potrafi interpretować i prezentować wyniki pomiarów

Potrafi posługiwać się technologią informatyczną, w szczególności procesorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, urządzeniami wprowadzania i gromadzenia danych,

tematycznie ukierunkowanym Internetem

Potrafi planować pomiary i oceniać niepewność pomiarową

Potrafi korzystać z aparatury pomiarowej

Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej treści naukowe skierowane do fachowego odbiorcy

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych

Pracuje zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter

Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; przestrzega zasad etyki zawodowej

Potrafi planować i zarządzać swoim czasem pracy

Przestrzega zasady etyki zawodowej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Weryfikacja ciągła podczas ćwiczeń, praca licencjacka

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 120 hours more information
Coordinators: Serhiy Kobyakov
Group instructors: Serhiy Kobyakov
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Bibliography: (in Polish)

Dobór literatury zależy od wybranej tematyki pracy licencjackiej

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 120 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Iaroslav Shopa
Group instructors: Iaroslav Shopa
Course homepage: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=28173
Students list: (inaccessible to you)
Examination: credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia mające na celu wybranie tematyki pracy licencjackiej, a następnie poznanie i opanowanie technik badawczych związanych z tematem pracy licencjackiej, przeprowadzenie pomiarów i/lub obliczeń i analizy uzyskanych wyników.

Full description: (in Polish)

Kierunek badań. Kryształy nieliniowe.

Lasery w układu doświadczalnych.

Detektory światła. Diody półprzewodnikowe.

Wzmacniacze operacyjne w układach pomiarowych.

Mikrokontrolery Arduino. Możliwości, komunikacja z PC.

Przetworniki analogowo-cyfrowe, ich programowanie.

Praca ze spektrometrem USB.

Dwójłomne płytki fazowe. Widma kanałowe.

Opracowanie widm w Octave.

Układy polarymetryczne. Metody pomiarowe.

Sterowanie silnikami krokowymi.

Pomiary na układach polarymetrycznych.

Analiza danych doświadczalnych.

Podsumowanie. Prezentacja.

Bibliography: (in Polish)

1. Ratajczak F. Optyka ośrodków anizotropowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.

2. Pluta M., Mikrointerferometria w świetle spolaryzowanym. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa. 1990.

3. Ziętek B. Optoelektronika, Toruń, Wydawnictwo UMK. 2005.

4. Born M., Wolf E. Principles of Optics, seventh ed.Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Zakłada się, że studenci uzyskali punkty ECTS z przedmiotów wprowadzających i zaliczają zajęcia powiązane

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 60 hours more information
Coordinators: Iaroslav Shopa
Group instructors: Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)