Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka teoretyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WM-FI-401
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka teoretyczna I
Jednostka: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01‒23

K_U01‒32

K_K01‒11

Skrócony opis:

Mechanika teoretyczna I (klasyczna) jest częścią fizyki teoretycznej zajmującą się ruchami mas pod wpływem sił. Stanowi ona podstawą pojęciowa całej fizyki. Przedmiot zawiera wykład mechaniki Lagrange`a punktów materialnych i brył sztywnych, elementy mechaniki relatywistycznej.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojecia mechaniki punktu materialnego. Więzy. Zasada d’Alemberta. Równania Lagrange’a I rodzaju

2. Współrzędne uogólnione. Lagrangian, zasada stacjonarnego działania. Równania Eulera-Lagrange’a. Pędy uogólnione, siły uogólnione. Potencjał uogólniony.

3. Niezmienniczość lagrangianu. Prawa zachowania. Twierdzenie Noether. Zmienne cykliczne.

4. Układ dwóch ciał. Masa zredukowana. Ruch w polu sił centralnych.

6. Prawa Keplera.Równania krzywych stożkowych. Orbity zamknięte i otwarte.

7. Małe drgania.Mody normalne. Drgania wymuszone i tłumione.

8. Transformacje współrzędnych. Ruch w układzie nieinercjalnym. Ruch na obracającej się Ziemi. Siła Coriolisa

9. Ruch bryły sztywnej. Tensor momentu bezwładności. Momenty główne, momenty dewiacji. Wahadło fizyczne.

10. Kąty Eulera. Ruch bąka symetrycznego. Wahadło fizyczne.

11. Zderzenia. Przekroje czynne.

12. Czasoprzestrzeń. Interwał czasoprzestrzenny. Transformacje Lorentza .Dylatacja czasu. Skrócenie długości. Relatywistyczne dodawanie prędkości.

13. Lagrangian, energia i pęd cząstki relatywistycznej. Naładowana cząstka relatywistyczna w polu elektromagnetycznym.

14. Przestrzeń fazowa. Nawiasy Poissone’a. Równania Hamiltona.

15. Przekształcenia kanoniczne. Twierdzenie Liouville’a. Równanie Hamiltona-Jacobiego.

Literatura:

1. L. D. Landau i E. M. Lifszic, Krótki kurs fizyki teoretycznej. T.1. Wyd. III (PWN, Warszawa, 1980).

2. M. Kozielski i M. Kozielska, Wybrane zagadnienia z fizyki (Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1996).

3. L. D. Landau i E. M. Lifszic, Mechanika (PWN, Warszawa, 1961).

4. W. Rubinowicz i W. Królikowski, Mechanika teoretyczna (PWN, Warszawa, 1955).

5. W. S. Urbański, Mechanika teoretyczna. Wyd.II (PWN, Warszawa, 1970).

6. C. Kittel, W. D. Knight, i M. A. Ruderman, Mechanika (PWN, Warszawa,1969).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Tłumaczy zagadnienia mechaniki klasycznej i związek z fizyką doświadczalną.

Zna teoretyczny i matematyczny opis praw mechaniki klasycznej.

Formułuje w sposób matematyczny problemy mechaniki klasycznej.

Rozwiązuje problemy mechaniki klasycznej.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do zajęć: 42h

Przygotowanie do weryfikacji: 8h

Konsultacje z prowadzącym: 2h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny i ustny. Wymagana jest umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów oraz znajomość teoretycznej strony omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Radożycki
Prowadzący grup: Tomasz Radożycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Fizyka ogólna I, analiza matematyczna, algebra

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)