Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Experimental methods of physics I

General data

Course ID: WM-FI-402
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Experimental methods of physics I
Name in Polish: Metody doświadczalne fizyki I
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 6.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FIZ2_W02; FIZ2_W03; FIZ2_W09; FIZ2_W11; FIZ2_U01; FIZ2_U06; FIZ2_U08; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U03; FIZ1_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K05; FIZ2_K06.


Short description:

The aim of the lecture is introduction to the modern technologies and experimental methods used in physics.

Full description: (in Polish)

1. Rys historyczny: doświadczalne potwierdzenia podstawowych praw fizyki.

2. Metody wzrostu kryształów objętościowych.

3. Podstawy fizyczne i przegląd technik wytwarzania cienkich warstw i struktur krystalicznych.

4. Charakteryzacja strukturalna:

a) metody dyfrakcyjne

b) spektroskopia rentgenowska

5. Techniki spektroskopowe:

a) spektroskopia rentgenowska - fotoemisja, mikroskopia elektronowa

b) wykorzystanie wiązek atomów

6. Badanie struktury energetycznej, spektroskopia optyczna:

a) absorpcja,

b) luminescencja,

c) wzbudzenie luminescencji,

d) luminescencja z rozdzielczością czasową

e) spektroskopia fourierowska

f) rozpraszanie i efekt Ramana

7. Źródła światła dla spektroskopii, podstawy działania laserów, zastosowania laserów.

8. Spektrometry i detektory, zasada działania lock-ina i matrycy CCD.

9. Zastosowania metod optycznych w medycynie –lasery, światłoterapia znaczniki luminescencyjne.

10. Badania zjawisk zachodzących w niskich temperaturach.

11. Badania z wykorzystaniem niskich i wysokich ciśnień

Bibliography: (in Polish)

1. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998

2. Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN 1999

3. M.Cyrot, D. Pavuna, Wstęp do nadprzewodnictwa, PWN 1996.

4. H. Ibach, H. Lüth, Fizyka ciała stałego, PWN 1996

5. J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, PWN 2005

6. J. Garcia Sole, L.E. Bausa, D. Jaque, Introduction to the Optical Spectroscopy of Inorganic Solids, John Wiley&Sons 2005

7. Encyklopedia fizyki współczesnej, PWN Warszawa 1983

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Zna najważniejsze zasady przeprowadzania eksperymentów fizycznych.

Zna podstawowe prawa fizyki ciała stałego i eksperymenty w których można sprawdzić ich działanie.

Zna złożone układy pomiarowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne i informatyczne

Classes in period "Winter semester 2020/21" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Lectures, 30 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agata Kamińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d1e92a34de447f7bccecc089b8c0130%40thread.tacv2/conversations?groupId=808a349b-10fb-4d76-841a-60e788910e28&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)