Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Experimental methods of physics II

General data

Course ID: WM-FI-452
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Experimental methods of physics II
Name in Polish: Metody doświadczalne fizyki II
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ2_W02; FIZ2_W03; FIZ2_W09; FIZ2_W11; FIZ2_U01; FIZ2_U06; FIZ2_U08; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K05; FIZ2_K06

Full description: (in Polish)

1. Wstęp do spektroskopii optycznej - typy spektroskopii optycznej; oprzyrządowanie - detektory; metody dyspersji światła, lasery - podstawy fizyczne; historia; typy;

2. Spektroskopia absorpcyjna - podstawy fizyczne; reguły wyboru;

3. Spektroskopia fourierowska;

4. Spektroskopia fotoluminescencyjna - typy przejść radiacyjnych;

5. Spektroskopia ekscytonowa - ekscytony swobodne - typy; polarytony;

6. Spektroskopia ekscytonów związanych - typy ekscytonów związanych; mechanizmy wiązania; reguła Haynesa - podstawy fizyczne; zastosowania; linie satelitarne ekscytonów związanych;

7. Spektroskopia rekombinacji par donor-akceptor;

8. Historia źródeł światła - od kaganka do diody świecącej;

9. Lasery - zastosowania w medycynie;

10. Magnetooptyka; podwójne rezonanse;

11. Przejścia nieradiacyjne (niepromieniste) - sprzężenie z siecią; układy o ujemnej energii korelacji; procesy Augera;

12. Spektroskopia rezonansów magnetycznych - badania defektów;

13. Tomografia NMR-owska - podstawy;

14. Komputer kwantowy;

15. Metody transportowe;

16. Złącza - złącze p-n; złącza Schottky'ego; spektroskopia DLTS.

Bibliography: (in Polish)

" Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT 1998

" Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN 1999

" H. Ibach, H. Lüth, Fizyka ciała stałego, PWN 1996

" J. Stankowski, W. Hilczer, Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych, PWN 2005

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)