Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Topical seminar

General data

Course ID: WM-FI-455
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Topical seminar
Name in Polish: Seminarium specjalistyczne I
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ2W04; FIZ2_W06; FIZ2_W07; FIZ2_W13; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U12; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U17; FIZ2_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K05; FIZ2_K06; FIZ2_K07

kierunek fizyka 2 stopnia

Short description: (in Polish)

Spotkanie organizacyjne, zasady przygotowywania prezentacji, zasady etyczne, przestrzeganie praw autorskich. Prezentacje seminaryjne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone będą najnowszym zagadnieniom w fizyce współczesnej.

Elementami składowymi zajęć mogą być m.in.:

- wystąpienia uczestników poświęcone zagadnieniom fizycznym, które będą ilustrowane pokazami, animacjami, symulacjami;

- prezentacje tematów związanych z przyszłymi pracami dyplomowymi.

Bibliography: (in Polish)

Literatura specjalistyczna związana z wybranym tematem do danej prezentacji

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

X2A_W02, W03, W06, FIZ2_W03, W04, W05, W11

Student prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej w sposób jasny i przejrzysty.

Obecność na ustalonych spotkaniach jest obowiązkowa (w roku 2020/2021 - seminarium będzie odbywać się on-line).

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Spotkanie organizacyjne, zasady przygotowywania prezentacji, zasady etyczne, przestrzeganie praw autorskich. Prezentacje seminaryjne.

Full description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone będą najnowszym zagadnieniom w fizyce współczesnej.

Elementami składowymi zajęć mogą być m.in.:

- wystąpienia uczestników poświęcone zagadnieniom fizycznym, które będą ilustrowane pokazami, animacjami, symulacjami;

- prezentacje tematów związanych z przyszłymi pracami dyplomowymi.

Bibliography: (in Polish)

Literatura specjalistyczna związana z wybranym tematem do danej prezentacji

Wymagania wstępne: (in Polish)

Student wykazuje, że bez uchwytnych niedociągnięć prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej w sposób jasny i przejrzysty.

Obecność na ustalonych spotkaniach jest obowiązkowa (w roku 2020/2021 - seminarium będzie odbywać się on-line).

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)