Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Specialized lab. II

General data

Course ID: WM-FI-504
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Specialized lab. II
Name in Polish: Pracownia specjalistyczna II
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 OR 16.00 OR 10.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

FIZ2_W03,

W04,

W05,

FIZ2_W11,

W09

W11,

W12,

W13,

FIZ2_U01,

U10,

U11,

U12,

U15,

FIZ2_K01,

K03,

FIZ2_K04,


Short description:

within this laboratory students are introduced to research laboratories in the Institute of Physics Polish Academy of Sciences. The topics selected overlap with the ones planned for their bachelor works.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

prezentuje stan wiedzy związanej z tematem wykonywanej pracy

omawia procedury stosowane w trakcie wykonywania pracy oraz zasadę działania używanej aparatury

wykonuje w wyznaczonym czasie zestaw zaplanowanych prac eksperymentalnych,

przetwarza otrzymane wyniki i interpretuje je odnosząc się do danych literaturowych

posługuje się w bezpieczny sposób wymaganym do wykonania pracy instrumentarium aparaturowym

dostrzega konieczność nieustannego weryfikowania aktualnego stanu wiedzy z zakresu wykonywanego tematu

zauważa powiązania między wykonywaną przez siebie pracą a efektami pracy swoich poprzedników oraz docenia wkład poprzedników w rozwój tematyki pracy

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 180 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agata Kamińska, Paweł Pęczkowski, Tomasz Radożycki, Aleksander Wittlin
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 120 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)