Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

MSc seminar II

General data

Course ID: WM-FI-555 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MSc seminar II Name in Polish: Seminarium specjalistyczne III
Department: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program)
view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ2W04; FIZ2_W06; FIZ2_W07; FIZ2_W13; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U12; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U17; FIZ2_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K05; FIZ2_K06; FIZ2_K07

Learning outcomes: (in Polish)

1. prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej

2. przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy magisterskiej oraz odpowiada na zadawane przez widzów pytania związane z tematem prezentacji

3. bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych

4. dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych

5. ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży fizycznej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

zaliczenie na ocenę

Classes in period "Summer semester 2017/18" (past)

Time span: 2018-02-01 - 2018-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours more information
Coordinators: Sebastian Zając
Group instructors: Sebastian Zając
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

Classes in period "Summer semester 2018/19" (past)

Time span: 2019-02-01 - 2019-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Tomasz Radożycki
Group instructors: Tomasz Radożycki
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Seminar - graded credit
Type of subject:

obligatory

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.