Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

MSc seminar II

General data

Course ID: WM-FI-555
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: MSc seminar II
Name in Polish: Seminarium specjalistyczne III
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 OR 3.00 (differs over time) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

(in Polish) FIZ2W04; FIZ2_W06; FIZ2_W07; FIZ2_W13; FIZ2_U02; FIZ2_U03; FIZ2_U12; FIZ2_U13; FIZ2_U14; FIZ2_U17; FIZ2_K01; FIZ2_K02; FIZ2_K03; FIZ2_K04; FIZ2_K05; FIZ2_K06; FIZ2_K07

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza ogólna z fizyki na poziomie licencjackim

Short description: (in Polish)

Celem seminarium jest zapoznanie studentów z techniką prezentacji wyników prac badawczych oraz opracowania i zaprezentowania zadanych tematów.

Bibliography: (in Polish)

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

1. prezentuje informacje uzyskane z literatury specjalistycznej

2. przygotowuje prezentację w której w zwięzły i klarowny sposób przedstawia zagadnienia związane ze stanem wiedzy odnoszącej się do wybranego tematu pracy magisterskiej oraz odpowiada na zadawane przez widzów pytania związane z tematem prezentacji

3. bierze udział w dyskusji, dąży do wyjaśnienia problemów dla niego niezrozumiałych

4. dba o rzetelny sposób przedstawienia osiągnięć swoich poprzedników i innych grup badawczych

5. ma świadomość konieczności opanowania języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego dostęp do aktualnego stanu wiedzy branży fizycznej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Aktywne uczestnictwo w seminariach, opracowanie zadanego tematu przez studenta z prezentacją online.

Zaliczenie na ocenę

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Paweł Pęczkowski
Group instructors: Paweł Pęczkowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska
Group instructors: Agata Kamińska
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ay1dGDMw67BR-x5d8dNwpbXvM1m4x8e3dzprz2bEaRnY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=02ea2e33-f3d2-4a53-a46e-7f934f562074&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Bibliography: (in Polish)

Publikacje podawane przez poszczególnych prelegentów

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)