Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Diploma workshop

General data

Course ID: WM-FI-PD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Diploma workshop
Name in Polish: Pracownia dyplomowa
Organizational unit: Faculty of Mathematics and Natural Sciences. School of Exact Sciences.
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

physical sciences

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) Wiedza: FIZ1_W02, FIZ1_W03, FIZ1_W04, FIZ1_W05, FIZ1_W08, FIZ1_W11

Umiejętności: FIZ1_U01, FIZ1_U02, FIZ1_U03, FIZ1_U01, FIZ1_U07, FIZ1_U09, FIZ1_U11, FIZ1_U14, FIZ1_U16.

Kompetencje społeczne:FIZ1_K01, FIZ1_K02, FIZ1_K06, FIZ1_K08.

Preliminary Requirements:

(in Polish) Wiedza z zakresu algebry i analizy matematycznej na poziomie wymaganym do zrozumienia i opisania podstawowych zjawisk, procesów i modeli fizycznych. Znajomość najważniejszych praw głównych działów fizyki.

Short description: (in Polish)

Celem pracowni jest wykonanie układu, części doświadczalnej, teoretycznej, oprogramowania do badań w ramach pracy dyplomowej.

Full description: (in Polish)

W oparciu o wytyczne przekazane przez promotora pracy dyplomowej studenci mają opracować materiały źródłowe, wykorzystać nabytą wiedzą i umiejętności w zakresie odpowiedniej specjalności dla realizacji pracy dyplomowej.

Bibliography: (in Polish)

Spis wykorzystanych w pracy pozycji bibliograficznych dla pracy licencjacka powinien zawierać min. 20 pozycji, które były uprzednio zacytowane w tekście.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podczas egzaminu dyplomowego, stosuje się oceny określone w Regulaminie Studiów UKSW:

bardzo dobry - 5,0

dobry plus - 4,5

dobry - 4,0

dostateczny plus - 3,5

dostateczny - 3,0

niedostateczny - 2,0

Classes in period "Summer semester 2019/20" (past)

Time span: 2020-02-01 - 2020-09-20
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marek Muzyk
Group instructors: Marek Muzyk
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Agata Kamińska, Marek Muzyk, Tomasz Radożycki, Iaroslav Shopa
Group instructors: Agata Kamińska, Marek Muzyk, Tomasz Radożycki, Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Iaroslav Shopa
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)